Aktia Abp har fusionerats med Aktia Bank Abp 1.7.2013

Aktia Abp
Börsmeddelande
1.7.2013 kl. 08.00                                                                                 

 

Aktia Abp har fusionerats med Aktia Bank Abp 1.7.2013

Aktiakoncernens noterade moderbolag, Aktia Abp, har fusionerats med Aktia Bank Abp 1.7.2013. Efter fusionen utgör Aktia Bank Abp koncernens moderbolag. Fusionen är en del av Aktiakoncernens Handlingsprogram 2015, i vilket ingår arbete med att förbättra koncernens kostnadsstruktur. Genom att förenkla koncernstrukturen eftersträvas en högre kostnadseffektivitet inom förvaltning, processer och gemensamma funktioner.

Aktieägarna i Aktia Abp erhöll såsom fusionsvederlag sammanlagt 46 706 720 nya A-aktier i Aktia Bank Abp så att en (1) A-aktie i Aktia Abp berättigade till en (1) ny A-aktie i Aktia Bank Abp och sammanlagt högst 19 872 088 nya R-aktier i Aktia Bank Abp så att en (1) R-aktie i Aktia Abp berättigade till en (1) ny R-aktie i Aktia Bank Abp. Fusionsvederlaget har erlagts genom att de nyemitterade vederlagsaktierna har registrerats i handelsregistret och utdelats såsom värdeandelar i värdeandelssystemet som upprätthålls av Euroclear Finland Ab 1.7.2013. Aktieägarrättigheterna för vederlagsaktierna träder i kraft 1.7.2013. Efter verkställandet av fusionen består Aktia Bank Abp:s aktiestock av sammanlagt 46 706 723 A-aktier och 19 872 088 R-aktier.

Samtliga aktier i Aktia Abp har avnoterats från NASDAQ OMX Helsinki Oy:s börslista efter handelsdagens slut 28.6.2013 och samtliga aktier i Aktia Bank Abp noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy:s börslista fr.o.m. 1.7.2013.

Aktias kundbetjäning eller -villkor påverkas inte av fusionen.

 

AKTIA ABP

 

Mera information:
Vice verkställande direktör Stefan Björkman, tfn 010 247 6595
Koncernjurist Mia Bengts, tfn 010 247 6348

Avsändare:
Kommunikationschef Malin Pettersson, tfn 010 247 6369

Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.fi

 

Kort om Aktia:
Aktiakoncernen erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 300 000 kunder betjänas av en personal på 1 000 personer på 60 kontor samt via Internet och telefon. Aktias aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.fi

 

Prenumerera