Aktia Abp:s årsredovisning 2011 har publicerats

 

Aktias bokslut och årsredovisning 2011, bolagsstyrningsrapport, redogörelse för ersättning till koncernledning och förvaltningsorgan och samhällsansvarsrapport för 2011 har publicerats

Aktias årsredovisning 2011, som innehåller bokslutet, styrelsens verksamhetsberättelse och samhällsansvarsrapport för 2011, har publicerats som bilaga till detta börsmeddelande samt på bolagets webbplats på www.aktia.fi under Om Aktia > Publikationer > Årsredovisningar.

De redogörelser som förutsätts av Finsk kod för bolagsstyrning publicerar Aktia också som skilda rapporter. Bolagsstyrningsrapporten (Corporate Governance Statement) och redogörelsen för ersättning till koncernledning och förvaltningsorgan för 2011 har publicerats som bilagor till detta börsmeddelande och på bolagets webbplats. De finns på www.aktia.fi under Om Aktia > Ledning och förvaltning > Ersättningssystem.

Alla publikationer finns på svenska, finska och engelska.


AKTIA ABP


Mera information:

Jussi Laitinen, verkställande direktör, tfn 010 247 6250
Stefan Björkman, vice verkställande direktör, CFO, tfn 010 247 6595

Avsändare:
Anna Gabrán, IR-chef, tfn 010 247 6501

 

Distribution:
NASDAQ OMX Helsinki
Centrala massmedier
www.aktia.fi

Bilagor: Aktia Abp:s årsredovisning, Bolagsstyrningsrapport (Corporate Governance Statement), Redogörelse över belöningssystem