Aktia Bank Abp: Aktia Bank Abp:s aktieägare har godkänt fusionen av Aktia Abp med Aktia Bank Abp

 

Aktia Bank Abp                                                                                                           
Börsmeddelande
9.4.2013 kl. 18.30

Aktia Bank Abp:s aktieägare har godkänt fusionen av Aktia Abp med Aktia Bank Abp

Aktia Bank Abp:s aktieägare har idag godkänt fusionen av Aktia Abp med Aktia Bank Abp. Planerad dag för verkställande av fusionen är 1.7.2013.

Vidare återvaldes KPMG Oy Ab till bolagets revisor. Styrelsens förslag till beslut om emissionsfullmakt godkändes, likaså förslaget om inrättande av en nomineringskommitté för beredning av bolagsstämmans valärenden

AKTIA BANK ABP

Mera information:
Verkställande direktör Jussi Laitinen, tfn 010 247 6250
Koncernjurist Mia Bengts, tfn 010 247 6348

Avsändare:
IR-chef Anna Gabrán, tfn 010 247 6501, 040 708 1807

Distribution:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
massmedierna
www.aktia.fi

Prenumerera