Aktia Bank Abp: Aktia utvecklar och effektiverar sin kortverksamhet

 

Aktia Bank Abp                                                                                    
Börsmeddelande
22.4.2013 kl. 14.00 

 

Aktia utvecklar och effektiverar sin kortverksamhet

Som en del av Handlingsprogrammet 2015 utvecklar och effektiverar Aktia sin kortverksamhet.

Aktia Bank har valt EVRY AS’ kortplattform som huvudsakligt system för kortverksamheten. EVRY är det näststörsta IT-tjänsteföretaget i Norden och en väl etablerad partner för kortproduktion inom banksektorn. Genom att överföra korten till EVRY:s kortplattform kommer Aktia i snabbare takt kunna lansera nya egenskaper för kortbetalningar och erbjuda bättre kundservice. Aktia MasterCard PrePaid-korten som Aktia lanserade i slutet av år 2012 som första bank i Finland hanteras via EVRY:s kortplattform.

Aktia Bank har dessutom ingått avtal med Nets Ab om att förvärva Visa Credit-kreditstocken på cirka 55 miljoner euro som hänför sig till Aktias Visa Credit- och Visa Credit/Debit-korten. Avtalet planeras verkställas i december år 2013.

Utvecklandet av kortverksamheten uppskattas ge en positiv resultateffekt på över 2 miljoner euro per år fr.o.m. 2014.

 

AKTIA BANK ABP

Mera information:
Direktör Magnus Weurlander, tfn 010 247 6383

Avsändare:
IR-chef Anna Gabrán, tfn 010 247 6501

 

Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki
massmedier
www.aktia.fi

Prenumerera