Aktia Bank Abp: Årlig sammanställning av Aktia Bank Abp:s börsmeddelanden och börsanmälan 2011

 

 

Årlig sammanställning av Aktia Bank Abp:s börsmeddelanden och börsanmälan 2011

Aktia Bank Abp publicerar den årliga sammanställningen över publicerade börsmeddelanden för 2011 i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Börsmeddelandena finns att läsa på www.aktia.fi > Om Aktia >  Press  > Press- och börsmeddelande. Informationen i meddelandena kan delvis vara föråldrad.

 

Januari             

27.01.2011        Årlig sammanställning av Aktia Bank Abp:s börsmeddelanden
                          och börsanmälan 2010
 

Mars                  

08.03.2011        Aktia Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2010 har publicerats


Maj

09.05.2011        Aktia Bank Abp: Delårsrapport 1.1-31.3.2011


Augusti

03.08.2011        Aktia Bank Abp: Delårsrapport 1.1-30.6.2011
 

November

08.11.2011        Aktia Bank Abp (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp):
                          Delårsrapport 1.1-30.9.2011

25.11.2011        Aktia Bank Abp: Moody's överväger sänkning av Aktia Banks rating A1/P-1/C

 

AKTIA BANK ABP


Avsändare:
Göran Stenberg
Kommunikationschef
puh. 010 247 6590, 040 505 0689

  

Distribution:
NASDAQ OMX Helsinki
Massmedier

www.aktia.fi

Prenumerera