Aktia Bank Abp: Avyttring av egna A-aktier för utbetalning av uppskjuten aktiebelöning

Aktia Bank Abp
Förändringar i återköpta aktier
18.1.2016 kl. 09.30

Aktia Bank Abp har 15.1.2016 med stöd av beslut av bolagets styrelse avyttrat 51 727 egna aktier i bolagets besittning, serie A, för utbetalning av uppskjutna rater huvudsakligen från Aktiebelöningsprogram 2011, förtjänstperioderna 2011–2012, 2012–2013 och 2013-14, till 16 nyckelpersoner som omfattas av aktiebelöningsprogrammet.

För mera information om Aktiebelöningsprogram 2011, se Aktias årsredovisning 2014 s. 14.

Antal egna aktier som är i bolagets besittning efter avyttringen:

Serie A 90 385 st.
Serie R 6 658 st.

Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma bemyndigade 13.4.2015 bolagets styrelse att besluta om avyttring av egna aktier i bolagets besittning bl a för verkställande av bolagets belöningsprogram.

 

AKTIA BANK ABP

 

Ytterligare information: 
Koncernjurist Mia Bengts, tfn 010 247 6348

 

Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki
massmedier
www.aktia.fi

 

Aktiakoncernen erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 300 000 kunder betjänas av en personal på 900 personer på 60 kontor samt via Internet och telefon. Aktias aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.fi

Prenumerera