Aktia Bank Abp (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp): Bokslutskommuniké 1.1–31.12.2012

 

Aktia Bank Abp (dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp)

Bokslutskommuniké 1.1–31.12.2012
14.2.2013 kl. 11.00

 

Resultatet för 1–12/2012

Aktia Bank Abp är dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp och utgör moderbolag i bankkoncernen.

I bankkoncernen ingår Aktia Hypoteksbank Abp, Aktia Asset Management Ab, Aktia Fondbolag Ab, Aktia Invest Ab samt Aktia Företagsfinans Ab.

Bankkoncernens rörelseresultat för 2012 uppgick till 38,8 (37,4) miljoner euro. Räkenskapsperiodens vinst var 24,3 (25,7) miljoner euro. Resultat per aktie uppgick till 7,8 (8,2) miljoner euro.

Bankverksamhetens rörelseresultat förbättrades till 39,6 (36,4) miljoner euro. Även Kapitalförvaltningen förbättrade sin lönsamhet och uppnådde ett rörelseresultat på 9,4 (5,6) miljoner euro.

 

Nyckeltal                  
                   
(mn euro) 10-12/ 2012 10-12/ 2011 ∆  % 2012 2011 ∆ %      7-9/ 2012 4-6/ 2012 1-3/ 2012
Resultat per aktie (EPS) -0,6 0,8 - 7,8 8,2 -5 % 2,3 3,2 2,9
Eget kapital per aktie (NAV) 1) 141,3 106,4 33 % 141,3 106,4 33 % 139,9 127,5 130,9
Avkastning på eget kapital (ROE), % -1,4 2,5 - 5,6 6,8 -18 % 6,1 8,8 8,8
Totalresultat per aktie 1,4 -0,6 - 31,6 2,0 - 12,4 3,3 14,5
Antal aktier vid periodens utgång 1) 3 3 0 % 3 3 0 % 3 3 3
                   
Kostnads/intäktstal 0,89 0,78 14 % 0,74 0,73 1 % 0,69 0,69 0,68
                   
Kapitaltäckningsgrad, % 1) 20,2 16,2 25 % 20,2 16,2 25 % 19,9 18,9 18,1
Primärkapitalrelation, % 1) 11,8 10,6 11 % 11,8 10,6 11 % 11,8 11,7 11,3
                   
1) Vid periodens slut                  

 

         Verkställande direktör Jussi Laitinen
         Vice verkställande direktör Stefan Björkman, tfn 010 247 6595
         CFO Fredrik Westerholm, tfn 010 247 6505
         IR Anna Gabrán, tfn 010 247 6501

Prenumerera

Dokument & länkar