Aktia Bank Abp: Förslag till sammansättning av Aktia Bank Abp:s styrelse 2014

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
20.11.2013 kl. 11.30
 


Förslag till sammansättning av Aktia Bank Abp:s styrelse 2014


Det ankommer på Aktia Bank Abp:s förvaltningsråds presidium att bereda valet av Aktia Bank Abp:s styrelse.

Presidiet föreslår för beslut av förvaltningsrådet 11.12.2013 att antalet styrelseledamöter hålls oförändrat och fastställs till sju.

Presidiet föreslår att för kalenderåret 2014 omväljs nuvarande styrelse i sin helhet, dvs. Sten Eklundh, Hans Frantz, Kjell Hedman, Catharina von Stackelberg-Hammarén, Arja Talma, Dag Wallgren och Nina Wilkman. Vidare föreslås att styrelsens nuvarande ordförande Dag Wallgren utses till styrelsens ordförande och nuvarande vice ordförande Nina Wilkman till styrelsens vice ordförande.

Närmare information om nuvarande styrelse finns på www.aktia.fi/sv/tietoa_aktiasta/johto_ja_hallinto.

 

AKTIA BANK ABP


Ytterligare information:
Förvaltningsrådets ordförande Håkan Mattlin, tfn  0500 459 059

Avsändare:
Koncernjurist Mia Bengts, tfn 010 247 6348

Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki
massmedier
www.aktia.fi

Prenumerera