Aktia Bank Abp: Moody’s bekräftar Aktia Banks rating men förändrar utsikterna till negativa (stabila)

 

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
12.2.2013 kl. 11.30

 

Moody’s bekräftar Aktia Banks rating men förändrar utsikterna till negativa (stabila)

Moody’s motiverar de förändrade utsikterna med att Aktia Banks betydelse för det finska banksystemet minskar i och med Aktias beslut att renodla verksamheten och fokusera på de egna kunderna och på sikt inte längre fungera som centralt kreditinstitut för sparbankerna och POP Bankerna.

Moody’s ändrar inte sin bedömning av Aktia Banks egna verksamhet.
Moody’s har konstaterat att Aktia Banks balansräkning är stark och riskprofil låg samt att både kapitaltäckningsgraden och likviditetspositionen är goda.

Moody’s kreditvärdering på Aktia Bank för långfristig kapitalanskaffning är A3 (oförändrad), för kortfristig kapitalanskaffning P-2 (oförändrad) samt den finansiella styrkan är C- (oförändrad), samtliga med negativa (stabila) utsikter.


AKTIA BANK ABP

Vice vd Stefan Björkman, tfn 010 247 6595
IR-chef Anna Gabrán, tfn 010 247 6501, 040 708 1807

 

Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.fi


Aktiakoncernen erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 300 000 kunder betjänas av en personal på 1 000 personer på 60 kontor samt via Internet och telefon. Aktias aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.fi

Prenumerera