Aktia Bank Abp: Timo Tyrväinens senaste Teser och tolkningar

Aktia Bank Abp
23.8.2011 


Bästa mottagare,

Bifogad hittar du Timo Tyrväinens senaste Teser och tolkningar.

För att informationen ska vara aktuell sänder vi den till er på finska. Teser och tolkningar översätts även till svenska. Om ni önskar få den tillsänd senare vänligen skicka e-post till kommunikation@aktia.fi med rubriken "Teser och tolkningar"
Trevliga lässtunder!  


Aktia Bank Abp

Robert Sergelius
vice verkställande direktör
tfn 010 247 6350 

Avsändare
Anders Wikström
Informatör
tfn 010 247 6523 

Prenumerera

Dokument & länkar