Aktia Bank Abp Delårsrapport 1.1-30.6.2011

Resultatet för 1-6/2011

 

Aktia Bank Abp är dotterbolag till det börsnoterade Aktia Abp och utgör moderbolag i bankkoncernen.

I bankkoncernen ingår Aktia Hypoteksbank Abp, Aktia Asset Management Ab, Aktia Fondbolag Ab, Aktia Invest Ab, Aktia Kort Ab samt Aktia Företagsfinans Ab.

 

  • Bankkoncernens rörelseresultat för årets första halvår uppgick till 24,4 (38,4) miljoner euro. Periodens vinst var 18,0 (28,5) miljoner euro. Resultat per aktie uppgick till 5,6 (9,1) miljoner euro.

 

  • Bankverksamhetens rörelseresultat försvagades till 25,2 (37,9) miljoner euro. Kapitalförvaltningen förbättrade sin lönsamhet och uppnådde ett rörelseresultat på 3,1 (2,0) miljoner euro.

 

 

 NYCKELTAL

 

Nyckeltal                
(mn euro) 1-6/ 2011 1-6/ 2010 ∆%  4-6/ 2011 4-6/ 2010 ∆%  1-3/ 2011 1-12/ 2010
                 
Resultat per aktie (EPS), euro 5,6 9,1 -38 % 2,1 5,2 -59 % 3,5 16,7
Eget kapital per aktie (NAV)1 103,1 112,3 -8 % 103,1 112,3 -8 % 100,1 110,9
Avkastning på eget kapital (ROE), % 9,7 14,9 -35 % 7,5 16,7 -55 % 12,5 13,8
Totalresultat per aktie  -1,1 9,6 - 3,0 -0,1 - -4,1 8,2
                 
Antal aktier vid periodens utgång1 3 3 0 % 3 3 0 % 3 3
                 
Kostnads/intäktstal, kvarvarande verksamheter 0,68 0,55 24 % 0,74 0,54 37 % 0,63 0,59
                 
Kapitaltäckningsgrad1, % 16,6 16,5 1 % 16,6 16,5 1 % 16,0 15,9
Primärkapitalrelation1, % 10,8 10,1 6 % 10,8 10,1 6 % 10,3 10,1
                 
1Vid periodens slut                

 

         Aktia Bank Abp:
         Verkställande direktör Jussi Laitinen, tfn 010 247 5000
         CFO, vice verkställande direktör Stefan Björkman, tfn 010 247 6595
         IR-chef Anna Gabrán, tfn 010 2476501, anna.gabran(at)aktia.fi

Prenumerera

Dokument & länkar