Aktia Bank Abp:s årsredovisning har publicerats

 

Aktia Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2011 har publicerats

 

Aktia Bank Abp:s verksamhetsberättelse och det officiella bokslutet för 2011 har publicerats på finska, svenska och engelska.

Pdf-versionerna kan laddas ned från Aktias webbplats www.aktia.fi under rubriken Om Aktia > Aktia Bank > Publikationer > Årsredovisningar.

 

AKTIA BANK ABP

 

Mera information:
Jussi Laitinen, verkställande direktör, tfn 010 247 6250
Stefan Björkman, vice verkställande direktör, CFO, tfn 010 247 6595

 

Avsändare:
Anna Gabrán, IR-chef, tfn 010 247 6501

 

Distribution:
OMX Nordic Exchanges Helsinki
Centrala nyhetsmedia
www.aktia.fi

 

Prenumerera