Aktia Bank Abp:s styrelseutskott 2016

Aktia Bank Abp                   
Börsmeddelande     
15.1.2016 kl. 11.00

 

Aktia Bank Abp:s styrelse har utsett ledamöterna i styrelsens revisions-, risk- samt kompensations- och corporate governanceutskott.

Styrelsen utsåg Nina Wilkman till ordförande för revisionsutskottet och till övriga ledamöter Stefan Damlin och Arja Talma.

Sten Eklundh utsågs till ordförande för riskutskottet och Kjell Hedman, Lasse Svens och Dag Wallgren till övriga utskottsledamöter.

Till ordförande för kompensations- och corporate governanceutskottet utsåg styrelsen Dag Wallgren, och till övriga ledamöter utsågs Catharina von Stackelberg-Hammarén och Nina Wilkman.

 

AKTIA BANK ABP

 

Mera information:
Styrelsens ordförande Dag Wallgren, tfn 040 522 4648
Koncernjurist Mia Bengts, tfn 010 247 6348

 

Distribution:
NASDAQ OMX Helsinki
Centrala medier
www.aktia.com

 

 

Prenumerera