AKTIA BANK INKLUDERAS I OMX HELSINKI BENCHMARK

 

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
10.11.2015 kl. 16.00

 

 

AKTIA BANK INKLUDERAS I OMX HELSINKI BENCHMARK

Nasdaq Nordic meddelade i dag att bl.a. Aktia Bank Abp A (AKTAV) inkluderas i OMX Helsinki Benchmark-indexet. OMX Helsinki Benchmark-indexets nya sammansättning träder i kraft 1.12.2015.

”Det är fint att Aktias A-aktie inkluderas i OMXHB-indexet. Aktiens omsättning kommer säkert att öka då vi kommer in i indexplacerarnas portföljer”, säger Aktias vd Jussi Laitinen.

OMXHB-indexet består av ett antal av de största och mest omsatta aktierna i Nasdaq Helsinki representerande alla tio branschkategorier. Aktierna i indexet ska uppfylla vissa valkriterier, bl.a. om minimiomsättning.

 

AKTIA BANK ABP

Verkställande direktör Jussi Laitinen, tfn 010 247 6250.
 

Distribution:
NASDAQ Helsinki
massmedierna
www.aktia.com  


Aktia erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias drygt 300 000 kunder betjänas av över 900 personer på kontoren samt via internet och telefon. Aktias aktier noteras på NASDAQ Helsinki Oy. Mera information om Aktia finns på www.aktia.com

Prenumerera