Aktia får igen pris som Finlands bästa fondproffs

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
19.11.2015

 

Aktia Kapitalförvaltning Ab är återigen Finlands bästa fondväljare. Aktia fick priset Finnish Fund Selection Team of the Year för sjätte gången i rad. Det svenska Tell Media Group valde pristagaren på basis av en enkät bland närmare femtio internationella fondbolag. I enkäten bedömdes bl.a. professionalismen i analyserna och teamets kommunikationskunskaper.

Aktia fick erkänsla också i SFR Scandinavian Financial Researchs enkät Investment Service Programme – Finland 2015 som publicerades i oktober. I en undersökning bland finländska institutionella placerare beviljades Aktias kapitalförvaltning och fonder priset Gold Award for Excellence in Financial Services.

Prisregnet över Aktia har varit häftig under året i och med att Morningstar i början av året utsåg Aktia till bästa ränteförvaltaren i Finland – för tredje året i rad – och Aktia Secura till bästa blandfond i Finland.

”Vi är stolta och tacksamma för den erkänsla vi fått. Vi har målmedvetet utvecklat våra tjänster till nytta för finländska placerare och fondsparare. Erkännandet uppmuntrar oss att fortsätta arbeta för att leva upp till våra kunders förtroende”, säger Anders Ehrström, vd för Aktia Kapitalförvaltning Ab.

Aktia Kapitalförvaltning Ab:s förvaltade tillgångar uppgick 30.9.2015 till 5,8 miljarder euro.

 

Aktia Bank Abp

 

Mera information
Aktia Kapitalförvaltning Ab, verkställande direktör Anders Ehrström, tfn 040 541 6552

Avsändare
Kommunikationschef Malin Pettersson, tfn 010 2476369

 

Aktiakoncernen erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias drygt 300 000 kunder betjänas av över 1 000 aktianer på kontoren samt via internet och telefon. Aktias aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.fi.

 

 

Prenumerera