Aktia förnyar sitt basbanksystem

 

Pressmeddelande 7.11.2013  

                                                                                               

Aktia förnyar sitt basbanksystem

Aktia förnyar sitt basbanksystem, och det nya systemet kommer att tas i bruk under 2015. Projektet är en betydande del av Aktias Handlingsprogram 2015 som har som mål att göra Aktia till finsk mästare i finansiell rådgivning och att förbättra bolagets konkurrenskraft.

Behovet att förnya basbanksystemet aktualiserades av förändringarna i kundbeteendet och regleringen av bankverksamheten samt det åtstramade ekonomiska läget. Aktias målsättning är en årlig besparing i IT-kostnader på 5 miljoner euro samt kostnadseffektivare processer. Investeringen uppgår till 30 miljoner euro Aktias arbetsinsats medräknat.

"Det nya basbanksystemet ger oss möjligheter att effektivera processer samt utveckla och lansera nya produkter och tjänster snabbare och flexiblare i alla våra servicekanaler – kontor, telefon, nätbank och mobil, säger Magnus Weurlander, direktör för Bankprodukter och processer på Aktia.

Aktia och den nuvarande leverantören Samlink har ingått ett nytt avtal för övergångsperioden och om de tjänster som Samlink fortsättningsvis tillhandahåller. Samlink kommer också att bistå Aktia i migrationen till det nya basbanksystemet.

Nya lösningar som motsvarar framtidens behov

Aktia har valt den internationella bank-IT-leverantören Temenos basbanksprodukt T24 och svenska Emric AB:s kredithanteringssystem till ny basbanksplattform.

"Båda leverantörerna är marknadsledare inom sitt område och genom samarbetet med dem kan Aktia dra nytta av utvecklingsinitiativ i andra banker, både i Norden och globalt. På vårt val av systemleverantörer inverkade framför allt leverantörernas beprövade lösningar och förmåga att svara på de förändrade behoven i bankvärlden", konstaterar Weurlander.

"Det glädjer oss att Aktia Bank valde att ersätta sitt basbanksystem med vårt system T24. Temenos vill vara en drivkraft inom innovationer i Finland och övriga Norden, och vi ser fram emot att samarbeta med Aktia. Aktia kommer att få nytta av Temenos marknadsledande forskning och utveckling, och banken kommer att kontinuerligt kunna förbättra sitt basbanksystems funktionalitet och tekniska prestanda", säger Jean-Michel Hilsenkopf, Temenos regiondirektör för Europa.

Emric specialiserar sig på lösningar och kredithanteringstjänster på den nordiska marknaden. Genom Emrics lösning kan Aktia sköta handläggningen av låneärenden bättre och snabbare, vilket därmed förbättrar kundservicen.

"Vi på Emric är glada över att ha fått förtroendet att leverera vårt kredithanteringssystem till Aktia. Samarbetet med Aktia är ett viktigt steg i Emrics fortsatta expansion i Finland. Vi tror att vi tillsammans kommer att kunna erbjuda bankens kunder bästa möjliga service", säger Pedram Tadayon, vd för Emric.

Om Temenos

Temenos Group AG är marknadsledare för banksystem inom retail- och företagsbanker, allmänna banker, privatbanker, islamiska, mikrofinans- och lokalbanker, kapitalförvaltning och övriga finansiella institut. Företaget har sitt huvudkontor i Genève och 58 kontor världen över. Temenos programvara används av mer än 1 500 kunder i över 140 länder.

Om Emric

Emric är en ledande nordisk produkt- och tjänstelevarantör som verkar globalt. Våra kunder är banker, kreditinstut och finansbolag. Emric avknoppades från bank- och finansvärlden 1994 och sedan dess har verksamheten alltmer renodlats till att i dag helt fokusera på att erbjuda verksamhetskunnande och systemstöd för de olika stegen i kreditprocessen. Emric har 200 medarbetare inom de två affärsområdena Products och Services. Utöver huvudkontoret i Stockholm finns lokala kontor i Kalix, Uppsala, London, Belgrad och Jakarta. 

 

AKTIA BANK ABP

Mera information:
Direktör Magnus Weurlander, tfn 010 247 6383

 

Kort om Aktia
Aktiakoncernen erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling.  Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet.  Aktias ca 300 000 kunder betjänas av en personal på 1 000 personer på kontoren samt via Internet och telefon.  Aktias aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.fi www.aktia.fi.

Prenumerera