Aktia Hypoteksbank emitterade ett masskuldebrev på 600 miljoner euro med säkerhet i fastighet

Pressmeddelande
3.6.2009 kl. 16.20

Aktia Hypoteksbank emitterade ett masskuldebrev på 600 miljoner euro med
säkerhet i fastighet 


Aktia Hypoteksbank genomförde sin andra upplåningstransaktion i år genom att
emittera ett till den internationella finansmarknaden riktat masskuldebrevslån
med säkerhet i fastighet. Efterfrågan på lånet var starkt bland både inhemska
och utländska investerare, och storleken på emissionen höjdes till 600 miljoner
euro för att bemöta efterfrågan. Av lånet såldes 57 % till nordiska och 34 %
till tyska investerare. Bland investerarna fanns många sådana som tecknade
Aktia Hypoteksbanks lån för första gången trots att Moody's Investors Services
i slutet av maj sänkte ratingen för Aktia Hypoteksbanks emissionsprogram till
Aa1. 

Lånet som löper på fem år är ett masskuldebrevslån med fast ränta och säkerhet
i fastighet, och på den betalas en kupongränta på 4,125 procent. 

Efter återbetalningen av masskuldebrevet på 250 miljoner euro den 12 juni
uppgår Aktia Hypoteksbanks masskuldebrevslånestock till 2 225 miljoner euro. 

Aktia Hypoteksbanks bolånestock har fortsatt att växa under innevarande år och
i slutet av mars 2009 uppgick den till drygt 2 200 miljoner euro. 

AKTIA HYPOTEKSBANK ABP


Mera information:
Verkställande direktör Martti Porkka, tfn 010 247 7201

Avsändare:
Kommunikationschef Malin Pettersson, tfn 010 247 6369

Distribution: 
Massmedierna

Prenumerera