Aktia Sparbank Abp:s bankverksamhet har överförts till Aktia Bank Abp


            
Aktia Abp Börsmeddelande 30.9.2008 kl. 10.20

Den överföring av affärsverksamhet som Aktia Sparbank Abp:s
bolagsstämma godkänt 5.6.2008 har verkställts 30.9.

Genom överlåtelsen har Aktia Sparbank Abp:s bankverksamhet överförts
till Aktia Bank Ab, som samtidigt har ombildats till publikt
aktiebolag.

Aktia Sparbank Abp, som äger alla aktier i Aktia Bank Abp, upphör med
bankverksamheten och fortsätter under firmanamnet Aktia Abp sin
verksamhet som holdingbolag i Aktiakoncernen.

Som styrelseledamöter för Aktia Bank Abp har tillträtt Kaj-Gustaf
Bergh (ordförande), Dag Wallgren (vice ordförande), Hans Frantz,
Lars-Olof Hammarén, Lars-Erik Kvist, Kjell Sundström, Marina Vahtola
och Nina Wilkman, vilka alla också fortsätter som styrelseledamöter i
Aktia Abp.

Som vd för Aktia Bank Abp har tillträtt Jussi Laitinen och som vd:s
ersättare Jarl Sved, vilka båda också fortsätter på motsvarande
poster i Aktia Abp.

AKTIA ABP


Tilläggsuppgifter: Chefsjurist Berndt Hertsberg, tfn 010 247 6297

Avsändare: Kommunikationschef Malin Pettersson, tfn 010 247 6369

Distribution: OMX Helsingfors Börs, massmedierna, www.aktia.com

Prenumerera