Aktiakoncernens exponering mot Lehman Brothers


            
Aktia Sparbank Abp Börsmeddelande 17.9.2008 kl. 15.00

Lehman Brothers Holdings Inc. meddelade måndagen den 15 september
2008 om sin ansökan om konkursskydd enligt Chapter 11. Aktia Sparbank
Abp har därför beslutat offentliggöra uppgifter angående sina risker
i anslutning till Lehman Brothers.

Aktia Sparbank har en masslånefordran på Lehman Brothers Holdings
Inc. till ett nominellt värde på 2,5 miljoner euro. 16.9.2008 var
marknadsvärdet för fordran ca 700 000 euro. Därtill har Veritas
Livförsäkring masskuldebrevsfordringar till ett nominellt värde av ca
2 miljoner euro i sin placeringsportfölj.

Som en del av sin kapitalmarknadsverksamhet har Aktia ingått
derivatavtal där motparten är Lehman Brothers Finance S.A. som ingår
i koncernen Lehman Brothers International Europe. Nettorisken utan
säkerhet i anslutning till dessa avtal är ringa.

Aktia eftersträvar att byta ut alla derivatavtal ingångna med Lehman
Brothers Finance S.A. mot avtal med andra motparter. Kostnaderna för
det här väntas inte vara betydande.


AKTIA SPARBANK ABP

Mera information:
Jukka Sarkanen, direktör för Treasury och Koncernfinans, tfn 010 247
6509

Avsändare:
Malin Pettersson, kommunikationschef, tfn 010 247 6369


Distribution:
OMX Helsingfors Börs
massmedierna

Prenumerera