Aktias balansrisktjänster har bolagiserats

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
1.2.2011 kl. 15.30

 

Aktias balansrisktjänster har bolagiserats

Nyckelpersonerna i Aktia Banks balansriskteam inom Treasuryenheten har bildat ett nytt partnerdrivet företag, som specialiserar sig på balansriskrådgivning och -rapportering. Bolaget inledde sin verksamhet 1.2.2011 under namnet ALM Partners Oy. Aktia, sparbankerna och lokalandelsbankerna köper tjänster av bolaget och är minoritetsaktionärer. Jukka Sarkanen, tidigare chef för Treasury, har utnämnts verkställande direktör till för ALM Partners Oy.

Som ny chef för Aktia Banks Treasury fungerar Anders Ehrström.

 

AKTIA BANK ABP

 

Mera information: Vice verkställande direktör Stefan Björkman, tfn 010 247 6595

Avsändare: Kommunikationschef Malin Pettersson, tfn 010 247 6369

Distribution: Massmedier

 

Prenumerera