Aktias balansrisktjänster har bolagiserats

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
1.2.2011 kl. 15.30

 

Aktias balansrisktjänster har bolagiserats

Nyckelpersonerna i Aktia Banks balansriskteam inom Treasuryenheten har bildat ett nytt partnerdrivet företag, som specialiserar sig på balansriskrådgivning och -rapportering. Bolaget inledde sin verksamhet 1.2.2011 under namnet ALM Partners Oy. Aktia, sparbankerna och lokalandelsbankerna köper tjänster av bolaget och är minoritetsaktionärer. Jukka Sarkanen , tidigare chef för Treasury, har utnämnts verkställande direktör till för ALM Partners Oy.

Som ny chef för Aktia Banks Treasury fungerar Anders Ehrström .

 

AKTIA BANK ABP

 

Mera information: Vice verkställande direktör Stefan Björkman, tfn 010 247 6595

Avsändare: Kommunikationschef Malin Pettersson, tfn 010 247 6369

Distribution: Massmedier

 

Prenumerera