Aktias basbankprojekt framskrider

 

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
7.11.2013 kl. 12.00

 

Aktias basbankprojekt framskrider

Aktia har valt den internationella bank-IT-leverantören Temenos basbanksprodukt T24 och svenska Emric AB:s kredithanteringssystem till ny basbanksplattform. Migrationen till den nya plattformen sker i samråd med den nuvarande IT-leverantören Samlink. Ett nytt avtal för övergångsperioden och om de tjänster som kvarstår i Samlink har ingåtts.

Investeringen i den nya basbanksplattformen är en del av Aktias Handlingsprogram 2015 och den beräknas uppgå till 30 miljoner euro. Den nya plattformen kommer att tas i bruk under 2015.

Den årliga kostnadsinbesparingen från den nya basbanksplattformen förväntas uppgå till ca 5 miljoner euro. Övergången till en modern basbanksplattform medför även kostnadseffektivare processer.

 

AKTIA BANK ABP


Mer information:
Vice verkställande direktör Stefan Björkman, tfn 010 247 6595
Direktör Magnus Weurlander, tfn 010 247 6383

Avsändare:
IR Anna Gabrán, tfn 010 247 6501
 

Distribution:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.fi

 

Kort om Aktia:
Aktiakoncernen erbjuder ett brett urval lösningar inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet. Aktias ca 300 000 kunder betjänas av en personal på 1 000 personer på kontoren samt via Internet och telefon. Aktias aktier noteras på NASDAQ OMX Helsinki Oy. Mer information om Aktia finns på www.aktia.fi

Prenumerera