Aktias delårsrapport publiceras 10.5.2012

Aktia Abp
Pressmeddelande
30.4.2012
 

Aktias delårsrapport för januari–mars  2012 publiceras 10.5.2012 ca kl. 8. Delårsrapporten och presentationen som kompletterar resultatinformationen finns därefter att tillgå på www.aktia.fi.

 

AKTIA ABP

Mera information:
Anna Gabrán, IR-chef, tfn 010 247 6501

Avsändare:
Anders Wikström, informatör, tfn 010 247 6294 

Prenumerera