Aktias styrelse omvaldes för 2004

Aktia Sparbank Abp  Börsmeddelande  19.11.2003 kl. 9.00

Aktias styrelse omvaldes för 2004

Vid sitt möte den 18 november 2003 omvalde Aktia
Sparbank Abp:s förvaltningsråd bankens styrelse i
sin helhet för mandatperioden 1.1–31.12.2004.

Styrelsens sammansättning:

Ordförande Stig Stendahl, diplomingenjör
Vice ordförande Lasse Koivu, diplomekonom,
verkställande direktör
Kaj Bergh, juris kandidat, diplomekonom
Robert Charpentier, ekonomie magister, vice
verkställande direktör
Hans Frantz, politices licentiat, överlärare
Lars-Erik Kvist, civilekonom, vice verkställande
direktör
Carola Teir-Lehtinen, filosofie magister,
kommunikationsdirektör
Dag Wallgren, ekonomie magister, finansdirektör

AKTIA SPARBANK ABP

Ytterligare information:
Förvaltningsrådets ordförande Henry Wiklund, tfn 040
5861 330

Avsändare:
Jonna Varhama, informatör
tfn 010 247 6294, 050 543 2926
jonna.varhama@aktia.fi

Distribution: HEX Helsingfors Börs, massmedierna

Prenumerera