Ändring av Aktia Sparbank Abp:s bolagsordning införd i handelsregistret


            
Aktia Sparbank Abp  Börsmeddelande 1.8.2007 kl. 11.00

Den ändring av bolagsordningen som Aktia Sparbank Abp:s bolagsstämma
29.3.2007 beslutat om har införts i handelsregistret 1.8.2007. Den
ändrade bolagsordningen är publicerad på www.aktia.com under rubriken
Koncerninformation - Bolagsordning.

AKTIA SPARBANK ABP


Mera information
Chefsjurist Berndt Hertsberg, tfn 010 247 6297


Avsändare
Outi Fagerlund
informatör
tfn 010 247 6294, 040 575 8828

Prenumerera