Avyttring av egna aktier för verkställande av incentivprogram 2010

 Aktia Abp, Börsmeddelande 3.8.2011 kl. 15.15

Aktia Abp har 3.8.2011 med stöd av beslut av bolagets styrelse avyttrat 27 918 egna aktier, serie A, för verkställande av aktieincentivprogrammet 2010.

Aktierna har avyttrats genom börshandel mot vederlag till medlemmar av bolagets högsta operativa ledning, vilka enligt villkoren för ledningens incentivprogram för 2010 erhåller en bonus för betalning av aktierna. För mer information om incentivprogrammet, se Aktias årsredovisning 2010 s. 19.

Närmare uppgifter om överlåtelsen:

 

Datum 3.8.2011
Börsaffär Sälj
Aktieserie A-aktier
Antal aktier 27 918 st.
Pris/aktie 5,86 €
Pris totalt 163 599 €

 

Antal egna aktier som är i bolagets besittning efter överlåtelsen:

 

Serie A 288 674 st.
Serie R 178 762 st.

 

AKTIA ABP

 

Mera information:

Koncernjurist Mia Bengts, tfn 010 247 6348

 

Avsändare:

Kommunikationschef Göran Stenberg, tfn 010 247 6590

 

Distribution:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

massmedierna

www.aktia.fi

  

Prenumerera