HERIDITAS ÄGANDE I AKTIA SPARBANK ÖVER 5 %

AKTIA SPARBANK ABP     BÖRSMEDDELANDE     21.12.2004

HERIDITAS ÄGANDE I AKTIA SPARBANK ÖVER 5 %

Aktia Sparbank Abp har fått kännedom om att Livränteanstalten Hereditas genom
idag 21.12.2004 genomfört aktieköp har ökat sitt aktieinnehav från 200 000 aktier
till 1 800 000 av det totala antalet aktier i Aktia Sparbank Abp om 35 258 050
st. och innehar sålunda nu 5,11 % av antalet aktier och röster.

Största aktieägare i Aktia Sparbank Abp är Sparbanksstiftelsen i Helsingfors med
en ägarandel om 20,5 %.

Avsändare:

Henrik Wikström
kommunikationsdirektör
tfn 010 247 6590, 050 63201
henrik.wikstrom@aktia.fi

Distribution: OMX, massmedierna

Prenumerera