Konvertering av Aktias masskuldebrevslån 1994

Aktia Sparbank Abp     Börsmeddelande     21.12.2004

Konvertering av Aktias masskuldebrevslån 1994

Aktia Sparbank Abp:s konvertibla skuldebrevslån 1994 har konverterats till
inalles 40 000 nya aktier.

Aktiekapitalsförhöjningen om 80 000 euro från nuvarande 70 516 100 euro till
70 596 100 euro kommer att antecknas i handelsregistret i början av år 2005.AKTIA SPARBANK ABP


Avsändare:

Henrik Wikström
kommunikationsdirektör
tfn 010 247 6590, 050 63201
henrik.wikstrom@aktia.fi

Distribution: OMX, massmedierna

Prenumerera