Moody's kreditvärdering till Aktia Bank


            
Aktia Bank Abp  Börsmeddelande 30.9.2008 kl. 12.00

Moody's Investors Service Ltd har beviljat Aktia Bank Abp
kreditvärderingen A1 för långfristig upplåning, P-1 för kortfristig
upplåning och C för finansiell styrka, alla med stabila utsikter.
Kreditvärderingen är samma som Aktia Sparbank hade tidigare.

Moody's rapport på engelska kan laddas ner från vår webbsida
www.aktia.com - Finansiell information - Rating.AKTIA BANK ABP

Mera information:
Jukka Sarkanen, finansieringsdirektör, tfn 010 247 6509


Avsändare:
Outi Fagerlund, informatör, tfn 010 247 6294


Distribution:
Helsingfors Börs
Massmedier

Prenumerera