Bokslutskommuniké för REHACT AB

HELÅR

  • Rörelsens intäkter uppgick till 1 053 525 SEK (764 744)
  • Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till -2 856 984 SEK (-1 650 673)
  • Rörelseresultat efter finansiella poster uppgick till -2 962 120 SEK (-2 220 879)
  • Resultat per aktie -0,04 SEK (-0,04)
  • Likvida medel per den 31 december 2012 uppgick till 11 066 381 SEK
  • Soliditet per den 31 december 2012 uppgick till 28% (79%)
  • Kassalikviditeten per den 31 december 2012 uppgick till 1710% (740%)
  • Rörelsens intäkter uppgick till 424 215 SEK (200 030)
  • Rörelseresultat efter avskrivningar -1 080 834 SEK (-716 412)
  • Resultat per aktie -0,02 SEK (-0,02)

Verksamhetsåret 2012 har varit ett mycket händelserikt år i REHACTs historia.

Den 16-19 januari var REHACT inbjudet av Energimyndigheten och Exportrådet (numera Business Sweden) att delta i den officiella svenska delegationen vid World Future Energy Summit, WFES, i Abu Dhabi i Quatar. Det var andra året i rad som REHACT deltog på WFES som sedan starten 2008 utvecklats till en av världens främsta mötesplatser för förnybar energi och miljöteknik. Den expansiva MENA-regionen (Middle East and North Africa), från Marocko i nordvästra Afrika till Iran i sydvästra Asien, är av mycket stort intresse för REHACTs del, framför allt mot bakgrund av de stora behoven av energieffektiva system för kyla och komfort i bostäder och kontor.

Under våren inleddes det tidigare aviserade mentorskapet med Skype-grundaren Niklas Zennström. På hans inrådan har bolaget anpassat bland annat sin bolagsordning för att bättre passa internationella investerare och gjort förberedelser för att effektivare kunna bedriva verksamhet på nya, internationella marknader med en ständigt ökande efterfrågan på hållbara lösningar för dagens energiutmaningar.

Tack vare den framgångsrika emission som genomfördes under slutet av 2012 går nu REHACT in i 2013 med en ordentlig kassa. Vi har därmed mycket goda förutsättningar för att växa bolagets verksamhet under 2013.

Svante Bengtsson, VD
REHACT AB
Tel: 46 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

REHACT AB (publ.) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av extern energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges internationellt mest prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden WWF till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag. REHACT finns också med på USA:s ambassadör Woods lista över svenska miljöteknikbolag med lovande utvecklingspotential. År 2011 utsågs REHACTs VD, Svante Bengtsson, till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på AktieTorget. 

Taggar:

Om oss

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar