Ny Certified Adviser för Aktiebolaget Fastator (publ)

Fastator, vars aktie handlas på Nasdaq First North, har utsett Erik Penser Bankaktiebolag till ny Certified Adviser från och med den 1 februari 2016.

  

För ytterligare information kontakta:

Daniel Hummel, VD, Tel: +46 (0) 70-661 24 29, e-post: daniel@fastator.com


Fastator är ett svenskt fastighetsinvestmentbolag som investerar i entreprenörsdrivna fastighetsrelaterade bolag. Bolagets aktie handlas sedan den 24 september 2015 på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2016 kl. 13.00

Taggar:

Om oss

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar