REHACT AB godkänns för listning på NASDAQ OMX First North samt offentliggör godkänt prospekt och kurspåverkande information

REHACT AB har som tidigare meddelats ansökt om listning på NASDAQ OMX First North. NASDAQ OMX har idag meddelat att bolaget är godkänt för listning per den 11 november 2013. Finansinspektionen har även meddelat att det prospekt som bolaget lämnat in i samband med företrädesemissionen är godkänt. Prospektet innehåller ekonomisk information per 2013-08-30 som inte tidigare offentliggjorts.

Godkännande för handel på First North

REHACT AB (publ) (”REHACT” eller ”Bolaget”) har godkänts för handel på NASDAQ OMX First North (”First North”). Sista handelsdag på AktieTorget är den 8 november 2013 och första handelsdag på First North är den 11 november 2013.

REHACT kommer fortsatt att handlas under kortnamnet REHA B med nuvarande ISIN-kod SE0005498557. Mangold Fondkommission AB kommer att agera som Bolagets Certified Adviser på First North.

Offentliggörande av godkänt prospekt och kurspåverkande information

Finansinspektionen har under förmiddagen meddelat att det prospekt som bolaget upprättat med anledningen av företrädesemissionen nu är godkänt. I prospektet, som finns tillgängligt på nedanstående länk, samt på REHACTs hemsida, finns information som av styrelsen bedömts potentiellt kunna vara kurspåverkande. På sid 39 presenteras viss finansiell information per den 30 augusti 2013. Bland annat anges att summa eget kapital uppgick till 12 132 133 SEK och nettoskuldsättningen uppgick till 2 434 855 SEK.

Prospektet finns tillgängligt på Mangolds hemsida:

http://www.mangold.se/MangoldOnline/Erbjudanden/Rehact_2013/erbjudandet.html  

samt på REHACTs hemsida:

www.rehact.se

Ytterligare information

Direktregistrerade och förvaltarregistrerade aktieägare i REHACT kommer att erhålla ett informationsbrev och en informationsfolder per post omkring den 11 november 2013.

Finansiell och legal rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare i transaktionen.

Svante Bengtsson, VD
REHACT AB
Tel: 46 709 566 756
Email: svante@rehact.com
www.rehact.se

REHACT AB (publ.) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av extern energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges internationellt mest prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden WWF till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag. REHACT finns också med på USA:s ambassadör Woods lista över svenska miljöteknikbolag med lovande utvecklingspotential. År 2011 utsågs REHACTs VD, Svante Bengtsson, till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på AktieTorget. 

Taggar:

Om oss

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (pub), tel +46 8 463 80 00.

Prenumerera

Dokument & länkar