Rehact medverkar vid Clean Energy Ministerial i Abu Dhabi

Rehacts VD Svante Bengtsson medverkar 6-7 april vid Clean Energy Ministerial som ordnas av The World Economic Forum och World Business Council for Sustainable Development i partnerskap med Förenade Arabemiratens Utrikesdepartement och USAs energimyndighet.

CEM2-mötet i Abu Dhabi är det andra av tre högnivåmöten som ordnas mellan energiministrar, utvalda näringslivsrepresentanter och NGOs från hela världen. Målet är att hitta nya möjligheter att påskynda införandet av miljövänlig och energieffektiv teknik. Ministermötena är stängda för allmänheten men resultaten presenteras på http://www.cleanenergyministerial.org/.

REHACTs VD Svante Bengtsson är även personligen inbjuden att medverka vid en särskild session kring hållbar stadsutveckling. Medverkande är bland andra Sveriges Energi- och näringsminister Maud Olofsson och Sultan Al Jaber, VD för Mastar och Lykke Friis, Miljö- och Energiminister Danmark.

Idag uppskattas att över 50 procent av världens befolkning lever i städer och det ekologiska avtrycket från städer ökar för var dag. Här finns en mycket god möjlighet för beslutsfattare att påverka exempelvis byggnader och infrastruktur för att underlätta för enskilda individer att leva resurs- och energisnålt och därigenom minska sitt ekologiska avtryck. Det är dock att ta hänsyn till människors behov av ökad komfort då detta är det som driver utvecklingen ibland annat Kina och Indien.

”Jag är oerhört glad över att ha blivit inbjuden till Clean Energy Ministerial mötet. Det visar att även om REHACT idag är ett relativt ungt bolag finns det ett stort intresse för de lösningar vi utvecklat. Jag hoppas att min medverkan kan visa att det går att kombinera hög komfort med väsentligt sänkt energiförbrukning även i varma länder.”

REHACT AB (publ.)

Hornsgatan 103A 12tr

117 28 STOCKHOLM

info@rehact.com

www.rehact.se

REHACT AB utvecklar produkter för att förse fastigheter med värme, kyla, varmvatten och frisk luft på ett komfortabelt, energisnålt och kostnadseffektivt sätt. I kombination med traditionell teknik kan helhetslösningen ofta sänka det externa energibehovet med upp till 85 % med mycket kort återbetalningstid. Bolagets aktie handlas på Alternativa Aktiemarknaden.

Om oss

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm.

Prenumerera