Svante Bengtsson ny CFO för Fastator

Aktiebolaget Fastator har anställt Svante Bengtsson som ny CFO i bolaget. Han kommer närmast från rollen som VD på Mistral Energi AB, med verksamhet inom energieffektivisering av fastigheter. Innan dess var han under sju år VD för det internationellt prisbelönta börsnoterade cleantechföretaget Rehact AB, som i september 2015 förvärvades av Fastator. 

”Vi är väldigt glada att Svante Bengtsson blir en del av Fastatorteamet. Under sin tid på Rehact drev han framgångsrikt börsnoteringen av bolaget och attraherade nya investerare. Han har stor erfarenhet av ledande befattningar inom fastighetsrelaterade verksamheter och kommer att bli ett värdefullt tillskott när vi fortsätter expansionen av Fastator”, säger Daniel Hummel, VD i Fastator.

”Fastator är ett mycket spännande och snabbväxande bolag. Kombinationen av investeringar i entreprenörsdrivna fastighetsbolag och investeringar i bolag med tjänster knutna till fastighetsmarknaden är för mig unik och har stor potential att skapa mervärden.”, säger Svante Bengtsson, tillträdande CFO i Fastator.

Svante Bengtsson efterträder nuvarande CFO Erika Kveldstad. Han tillträder sin nya tjänst idag den 1 december.

För mer information, vänligen kontakta:  

Daniel Hummel, VD
daniel.hummel@fastator.se
+46 (0)70 661 24 29

Informationen i detta pressmeddelande är såd an som Fastator är skyldig att offentligg öra enligt Nasdaq First Norths regelverk för emittenter. Informationen lämnades f ör offentlig gör ande den 1 december 2016, kl. 15:00.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) ä r ett investmentbolag specialiserat p å fastighetssektorn. Fastators aff ä rsid é ä r att investera i entrepren ö rsdrivna, fastighetsrelaterade bolag d ä r vi genom aktivt och l å ngsiktigt ä gande bidrar till att f ö rverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie p å Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser a ̈ r Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00. 

Om oss

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar