Tolv oberoende förvaltare – Ett enkelt fondutbud!

Det enkla fondutbudet är resultatet av ett samarbete mellan Aktieinvest och elva oberoende fondbolag som tillsammans vill göra det enklare än någonsin att sätta samman ett sunt sparande i fonder – utan att vara bunden till ett begränsat antal fonder från bara en eller ett fåtal förvaltare.

Det enkla fondutbudet består av tolv olika fonder inom olika kategorier som tillsammans erbjuder spararen en sund mix för ett långsiktigt framgångsrikt sparande. För att sänka tröskeln att komma igång finns dessutom två fondpaket.

De flesta av oss gillar valfrihet men när alternativen blir för många innebär det istället en belastning. Det blir helt enkelt för svårt att välja, vilket inte minst undersökningar kring det svenska PPM-systemet har visat. Det vill tillsammans råda bot på.

–      Med den uppsjö fonder som möter den som vill komma igång med ett sunt fondsparande är det inte konstigt att så många upplever en stor stress istället för att glädjas åt valfriheten. Att storbankerna sedan mest är intresserade av att sälja sina egna produkter gör det inte enklare för de oberoende fondbolagen att nå småspararna för att visa vad de kan erbjuda, säger Andreas Serrander, VD på Aktieinvest.

Aktieinvests fondmarknadsplats presenterar nu Det enkla fondutbudet, för att på enklast möjliga sätt låta spararen komma igång med ett klokt långsiktigt sparande. För den som vill finns sedan ytterligare cirka 750 olika fonder att välja mellan.

Det enkla fondutbudet finns hos Aktieinvest och är ett samarbete mellan Aktieinvest, AMF Fonder, CB Fonder, Edmond de Rothschild Investment Advisors, GustaviaDavegårdh Fonder, Henderson Global Investments, Holberg Fondene, Ignis Asset Management, Pictet Funds, Scientia Fund Management, Systematic Capital Nordic och Ålandsbanken.

Mer om Aktieinvests nysatsning på den svenska fondmarknaden kan du läsa mer om på Aktieinvests kampanjwebbplats, www.aktieinvest.se/enklafondutbudet.

Stockholm 2011-04-04

Andreas Serrander
Verkställande Direktör

Andreas Serrander 08-5065 1738 0708-57 1738

Aktieinvest FK AB är ett helägt dotterbolag till Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Som värdepappersbolag och pensionssparinstitut står Aktieinvest FK AB under Finansinspektionens tillsyn. Aktieinvest FK AB erbjuder sparande i både fonder, enskilda aktier och färdiga portföljer.

Taggar:

Om oss

Aktieinvest är ett helägt dotterbolag till Aktiespararnas Serviceaktiebolag, vilket i sin tur är helägt av Sveriges Aktiesparares Riksförbund. Aktieinvest har varit i Aktiespararnas ägo sedan 1989. Aktieinvest erbjuder handel i både enskilda aktier, fonder och färdiga portföljer. Det som skiljer Aktieinvest från branschkollegor är främst att det är möjligt att spara i enskilda aktier med både mindre och större belopp (AndelsOrder och BörsOrder). Vår tillhörighet till Sveriges Aktiesparares Riksförbund medför att vi måste leva upp till hög etisk standard och att vi erbjuder tjänster i enlighet med Aktiespararnas Gyllene regler.

Dokument & länkar