AktieTorget har godkänt RhoVac AB för notering

Handel i Bolagets aktie och teckningsoption beräknas bli den 9 mars 2016.

Bolaget beskriver sin verksamhet enligt följande:
RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat befinner sig i slutfasen av preklinik – en klinisk fas I/IIa-studie med fokus på lungcancer är beräknad att inledas under 2016.

Fullständigt bolagsnamn: RhoVac AB
Organisationsnummer: 559037-2271
Aktiens kortnamn: RHOVAC
Aktiens ISIN-kod: SE0007784319

Teckningsoptionens kortnamn: RHOVAC TO 1
ISIN TO 1: SE0007784327

AktieTorget har godkänt Bolagets aktie och teckningsoption för notering med förbehåll för att Bolaget bl.a. uppfyller AktieTorgets ägarspridningskrav.

För mer information:

Anders Ljunqvist, VD RhoVac AB
Telefon: +45 4083 2365
E-post:
alj@rhovac.com
Hemsida: www.rhovac.com

Oskar Wollert
Noteringschef, AktieTorget
Telefon: 08-511 68 008

Prenumerera

Dokument & länkar