Ayima Group AB (publ) godkänt för notering - korrigering ISIN kod 2017-04-25

Första dag för handel i Bolagets aktie beräknas till den 22 maj.

Bolaget beskriver sin verksamhet enligt följande:
Ayimas affärsidé är att erbjuda avancerade sök- och digitala marknadsföringsstrategier genom egenutvecklade IT-sökverktyg och skräddarsydda ”in-house”-tjänster. Ayima är ett snabbt växande digitalt sökbolag med 130 anställda med huvudkontor i London och kontor i bl.a. New York, Stockholm, Raleigh och Vancouver.

Fullständigt bolagsnamn: Ayima Group AB (publ)

Organisationsnummer: 559095-9291

Aktiens kortnamn: AYIMA

Aktiens ISIN-kod: SE0009888506

Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande cirka 6,7 MSEK.

För mer information:

Michael Jacobson, VD Ayima Group AB (publ)

Telefon: +44 7921 485 069

E-post: mikej@ayima.com

Hemsida: https://www.ayima.com/

Oskar Wollert, Noteringschef AktieTorget

Telefon: 08 – 511 68 008

E-post: oskar.wollert@aktietorget.se

Prenumerera

Dokument & länkar