Flaggningsmeddelande i Lovisagruvan AB

På uppdrag av NEED Invest AB offentliggör AktieTorget följande flaggningsmeddelande i Lovisagruva AB:  

NEED Invest AB 556917-9996 har den 13 september förvärvat 1.100 aktier i Lovisagruvan AB. Efter genomförd transaktion uppgår NEED Invests innehav till 341.748 aktier vilket motsvarar 10.003 % av röster och kapital i Lovisagruvan AB. Före transaktionen uppgick NEED Invests ägande till 9,97 % av kapitalet och rösterna i Lovisagruvan AB. 
Undertecknad som är styrelseordförande och ensam firmatecknare i NEED Invest AB har uppdraget att meddela Aktietorget ovanstående.

Stockholm 14 september 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Prenumerera

Dokument & länkar