Handeln i Zengergy AB återupptas

Handeln i Zenergy AB:s aktie och teckningsoption återupptas idag kl. 14:00.

Anledningen till handelsstoppet var att bolaget inte i rätt tid hade informerat marknaden om beslut och tidplan för planerad företrädesemission. Observera därför att bolagets aktie och teckningsoption handlas exklusive rätt att delta i emissionen idag, se vidare pressmeddelande från bolaget.

Stockholm 2017-06-02

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se 

Prenumerera

Dokument & länkar