MobiPlus AB (publ) godkänt för notering

Första dag för handel i Bolagets aktie beräknas till den 19 maj.

Bolaget beskriver sin verksamhet enligt följande:
MobiPlus AB är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås och Helsingborg, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering

Fullständigt bolagsnamn: MobiPlus AB (publ)
Organisationsnummer: 556823-2465
Aktiens kortnamn: MPLUS
Aktiens ISIN-kod: SE0009696487

Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande cirka 6,6 MSEK.

För mer information:

Fredrik Alsgren, VD MobiPlus AB (publ)
Telefon: +46 31 387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se

Micha Velasco, AktieTorget
Telefon: +46 701 072 444
E-post: micha.velasco@aktietorget.se

Prenumerera

Dokument & länkar