Spelbolaget WeAreQiiwi Interactive AB godkänt för notering på AktieTorget

WeAreQiiwi Interactive AB (”Qiiwi”) är ett svenskt bolag som utvecklar spel till för mobil och dator med ett fokus på sociala spel och kunskapsspel. Bolaget står inför en expansiv fas och har som ambition att förstärka organisationen inom framför allt spelutveckling och design i syfte att producera fler speltitlar.

Qiiwis fokus är att skapa spel som baseras på någon form av problemlösning och kunskapsutveckling för den som spelar. Bolaget har sedan 2012 lanserat cirka 20 speltitlar med totalt cirka fem miljoner nedladdningar. Under senhösten 2016 lanserade Qiiwi sin hittills största produktion: Backpacker™, och spelet finns idag översatt till engelska, tyska, danska och norska. Enligt bolaget genomförs noteringen framförallt för att fortsätta utveckla befintliga spel samt öka takten av nya speltitlar och marknadsföringsåtgärder inför lansering av dessa. Bolagets omsättning uppgick till cirka 3,6 MSEK år 2016. För sjumånadersperioden som avslutades den 31 juli 2017 uppgick intäkterna till 4,6 MSEK, vilket är en ökning med nästan 100 procent jämfört med samma period föregående år. 

”Min egen uppfattning är att Qiiwi har utvecklats enormt mycket under de senaste två åren. Vi står nu inför en mycket spännande global lansering av vår speltitel Backpacker™ som är ett spel vi utvecklat sedan 2014. Med den kunskap och erfarenhet vårt team byggt upp vid utvecklingen av Backpacker™ har vi skapat goda förutsättningar för att lyckas i kommande spelprojekt där vi kan applicera samma tänk och utvecklingsplattform som passar väl in i framtida spelidéer”, kommenterar WeAreQiiwi Interactives vd Erik Dale Rundberg.

Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 60 procent av emissionen tecknas. Ett spridningskrav om 300 aktieägare är också en förutsättning för notering.

Memorandumet finns tillgängligt på aktietorget.se vid inledande av teckningsperioden.  

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningskurs i emissionen: 6,40 SEK per aktie

Teckningsperiod: 11 september till 2 oktober 2017

Emissionsvolym: Högst 2 030 000 aktier, motsvarande 12 992 000 SEK

Värdering: Bolaget värderas pre-money till cirka 34,1 MSEK

Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas upptas till handel den 30 oktober, under kortnamnet QIIWI

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Wollert
Chef Notering, AktieTorget
+46 8 511 68 008
notering@aktietorget.se

Prenumerera

Dokument & länkar