Bostads- och fastighetsföretag med Sveriges högsta Förvaltningskvalitet utsedda på Business Arena

För fjärde året i rad presenterades vinnarna av Branschindex Bostäder och Kontor på Business Arena i Stockholm. Det stod då klart att Anders Bodin Fastigheter AB och Stockholms Kooperativa Bostadsförening har Sveriges högsta förvaltningskvalitet 2014. Branschindex utgörs av en årlig hyresgästundersökning som mäter Förvaltningskvalitet och utnämningarna baseras helt och hållet på hyresgästernas egna synpunkter om sin hyresvärd. I årets mätning fick över 10 000 hyresgäster möjligheten att påverka sitt boende eller sin arbetsplats.

Branschindex syftar till att ge bostads- och fastighetsföretag möjlighet att mäta sin förvaltningskvalitet och på så sätt få branschen som helhet att bli mer kundfokuserad. Vinnare av högsta förvaltningskvalitet för Bostäder (två storleksklasser) och Kontor/Lokaler tillkännagavs på eventets första dag. Prisutdelare var Lars Stjernfelt, Affärschef på Fastighetsägarna GFR.

AktivBo och Fastighetsnytt står bakom initiativet för Branschindex.

”Det är roligt att se att utvecklingen går i rätt riktning och varje år får vi in nya företag som inte tidigare genomfört kontinuerliga hyresgästundersökningar. Ser man sina hyresgäster som viktiga kunder och låter dem vara med och påverka, blir alla vinnare” – säger Jon Svensson, VD på AktivBo.

Johan Zetterstedt, VD på Fastighetsnytt tillägger ”Ambitionen med Branschindex har hela tiden varit att göra det enkelt och lättillgängligt att få till en bra kunddialog. Det känns därför extra roligt att fler än 60 olika bolag varit med i initiativet sedan starten”.

Vinnare Branschindex 2014 – Högsta Förvaltningskvalitet

Bostäder

Anders Bodin Fastigheter AB

(under 2000 lägenheter)

Stockholms Kooperativa Bostadsförening

(över 2000 lägenheter)

Kontor

Anders Bodin Fastigheter AB

För ytterligare information kontakta AktivBo:

Jon Svensson, VD – (jon.svensson@aktivbo.se / 0733 83 52 59)

----------------------------------------------------------------

Om Branschindex

Svaren från de deltagande företagens hyresgäster samlas in genom en oberoende urvalsundersökning och redovisas i ett nationellt årligt index. Detta index baseras på hyresgästernas upplevelser kring service och policy. De bostads- och fastighetsföretag, i olika storleksklasser, som fått högst betyg av sina kunder presenteras på Business Arena, tillsammans med redovisningen av det totala branschresultatet. Övriga företags förvaltningskvalitet publiceras inte. Läs mer på www.branschindex.se.

----------------------------------------------------------------

Jon Svensson, VD

0733-835259

jon.svensson@aktivbo.se

AktivBo har sedan starten 1991 arbetat med att stödja fastighetsbolag i deras arbete att bli mer kunddrivna. Genom återkommande kundenkäter samlas hyresgästernas synpunkter in och används vid företagens verksamhets-styrning. För närvarande samarbetar AktivBo med ca 250 bostads- och fastighetsbolag som tillsammans har närmare 900 000 hyresgäster.

Om oss

AktivBo har sedan starten 1991 arbetat med att stödja fastighetsbolag i deras arbete att bli mer kunddrivna. Genom kundundersökningar och en kontinuerlig kunddialog samlas hyresgästernas synpunkter in och används som underlag för fastighetsbolagens verksamhetsstyrning. Ca 350 bostads- och fastighetsbolag i Sverige, Tyskland och Österrike med tillsammans över 1 000 000 lägenheter mäter och jämför sig med stöd av AktivBo.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är roligt att se att utvecklingen går i rätt riktning och varje år får vi in nya företag som inte tidigare genomfört kontinuerliga hyresgästundersökningar. Ser man sina hyresgäster som viktiga kunder och låter dem vara med och påverka, blir alla vinnare.
Jon Svensson, VD på AktivBo
Ambitionen med Branschindex har hela tiden varit att göra det enkelt och lättillgängligt att få till en bra kunddialog. Det känns därför extra roligt att fler än 60 olika bolag varit med i initiativet sedan starten.
Johan Zetterstedt, VD på Fastighetsnytt