Sveriges bästa hyresvärdar utsedda på Berns!

För åttonde året i rad delades fastighetsbranschens prestigefyllda pris för bästa kundservice ut, ”Kundkristallen”. Det är ett unikt pris där privata och kommunala fastighetsbolag tävlar i service och kvalitet. Vinnare är de företag som av sina hyresgäster utsetts till Sveriges bästa hyresvärdar!

Kundkristallvinnarna tillkännagavs under Benchmark Event på Berns Salonger torsdagen den 7 februari 2013. Vinnarna utsågs bland de ca 60 stora och medelstora företag som under 2012 genomfört kundundersökningar tillsammans med AktivBo. Ca 175 bostads- och fastighetsbolag med tillsammans närmare 500 000 lägenheter, dvs nästan en tredjedel av alla hyreslägenheter i Sverige, arbetar och jämför sig kontinuerligt med stöd från AktivBo.

Priserna delas ut till de företag som gjort största förbättringen av sin service under 2012 jämfört med den förra mätningen, samt till företagen med bästa totalresultat i kategorierna Service, Produkt och Profil. Vinnare utsågs i olika kategorier och storleksklasser. För att förbättra sin service behöver man utveckla sig inom: Att bli tagen på allvar, Trygghet, Rent och snyggt, Hjälp när det behövs. De områdena utgör tillsammans Serviceindex enligt AktivBos beprövade modell CustomerScoreCard.

Under dagen presenterades också resultatet för branschens utveckling under de senaste fem åren. De bolag som under fem års tid mätt med AktivBo låg till grund för utvärderingen och totalt sett har hyresgästernas kundnöjdhet ökat med närmare 2 procent. AktivBos VD, Erik Högberg kommenterar resultaten ”Det känns riktigt roligt att få en bekräftelse på att de bolag som kontinuerligt genomför hyresgästundersökningar och arbetar serviceorienterat också får bättre betyg av sina kunder”.

Bland deltagarna fanns gäster från kommunala bostadsbolag i Tyskland och AktivBo kommer framåt även att kunna erbjuda internationella jämförelser. ”Under det gångna året har vi fått möjligheten att träffa ett antal tyska bostadsföretag, som alla visat intresse för ”den svenska modellen” när det gäller hyresgästundersökningar och kontinuerlig kunddialog. Vi är säkra på att svenska och tyska bolag har mycket att lära av varandra inom olika områden”, säger Jon Svensson, Marknadschef på AktivBo.

AktivBos förhoppning är att kvaliteten i fastighetsförvaltning kan höjas ytterligare om framstående prestationer uppmärksammas på detta sätt.

För ytterligare information kontakta:

Erik Högberg, VD
0708-233985
erik@aktivbo.se
Jon Svensson, Marknadschef
0733-835259
jon.svensson@aktivbo.se

AktivBo har sedan starten 1991 arbetat med att stödja fastighetsbolag i deras arbete att bli mer kunddrivna. Genom återkommande kundenkäter samlas hyresgästernas synpunkter in och används vid företagens verksamhets-styrning. För närvarande samarbetar AktivBo med ca 175 bostads- och fastighetsbolag som tillsammans har närmare 500 000 hyresgäster.

Vinnare Kundkristallen | Benchmark Event 2013


Högsta Serviceindex 2012:

Länsförsäkringar Östgöta (˂500 lägenheter)

Olofströmshus AB (500 - 2999 lägenheter)

Stockholms Kooperativa Bostadsförening (3000 - 8999 lägenheter)

AB Stångåstaden (9000+ lägenheter)


Största Lyft Serviceindex 2012:

Aranäs AB (500 - 2999 lägenheter)

Ikano Bostad AB (3000 - 8999 lägenheter)

Willhem (9000+ lägenheter)


Största Lyft Serviceindex Lokaler 2012:

AB Svenska Bostäder


Högsta Produktindex 2012:

ByggVesta AB / Grön Bostad


Högsta Profil 2012:

Olofströmshus AB


Hederskristallen:

Bostads AB VätterHem

Motivering: ”En pionjär inom Kunddriven fastighetsförvaltning som i över tjugo års tid har genomfört hyresgästundersökningar och sett detta som ett viktigt verktyg i verksamhetsstyrningen. En målmedveten ledningsgrupp och engagerade medarbetare är bidragande faktorer till den höga kundnöjdhet som gör att VätterHem idag är en av Sveriges absolut bästa hyresvärdar.


För mer information samt högupplösta bilder, kontakta:

Jon Svensson, Marknadschef

0733-835259

jon.svensson@aktivbo.se

AktivBo har sedan starten 1991 arbetat med att stödja fastighetsbolag i deras arbete att bli mer kunddrivna. Genom återkommande kundenkäter samlas hyresgästernas synpunkter in och används vid företagens verksamhets-styrning. För närvarande samarbetar AktivBo med ca 175 bostads- och fastighetsbolag som tillsammans har närmare 500 000 hyresgäster.

Taggar:

Om oss

AktivBo har sedan starten 1991 arbetat med att stödja fastighetsbolag i deras arbete att bli mer kunddrivna. Genom kundundersökningar och en kontinuerlig kunddialog samlas hyresgästernas synpunkter in och används som underlag för fastighetsbolagens verksamhetsstyrning. Ca 350 bostads- och fastighetsbolag i Sverige, Tyskland och Österrike med tillsammans över 1 000 000 lägenheter mäter och jämför sig med stöd av AktivBo.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

”Det känns riktigt roligt att få en bekräftelse på att de bolag som kontinuerligt genomför hyresgästundersökningar och arbetar serviceorienterat också får bättre betyg av sina kunder”.
Erik Högberg, VD AktivBo
”Under det gångna året har vi fått möjligheten att träffa ett antal tyska bostadsföretag, som alla visat intresse för ”den svenska modellen” när det gäller hyresgästundersökningar och kontinuerlig kunddialog. Vi är säkra på att svenska och tyska bolag har mycket att lära av varandra inom olika områden”.
Jon Svensson, Marknadschef AktivBo