Akzo Nobels nettoresultat för Q2 ned 2%

Akzo Nobels nettoresultat för Q2 ned 2% Arnhem, Nederländerna / Stockholm, 24 juli 2002 - Akzo Nobel, den internationella läkemedel, färg och kemi koncernen, publicerade idag sitt resultat för det andra kvartalet. Sammanfattning: · Nettoresultatet1 för kvartal två ned 2% · Försäljning och rörelseresultat allt mer påverkade av svagare valutakurser · Fortsatt tillväxt för Läkemedel, rörelseresultatet ned 8%, påverkat framförallt av engångskostnader inom Intervet · Rörelseresultat2 för Färg upp 15% · Kemi visar stabilt resultat i svårt affärsklimat · Omstruktureringarna inom Färg och Kemi fortlöper enligt plan · Prognos för 2002: nettoresultat3 något under 2001. Fritz Fröhlich, CFO för Akzo Nobel, sade: "Koncernens nettoresultat för andra kvartalet var 2% lägre än förra året. Färg gjorde ett mycket bra kvartal med god försäljning och en ökning av rörelseresultatet2 med 15%. Kemi presterade resultat i nivå med förra året, en mycket god prestation med tanke på det dåliga affärsklimatet. Inom dessa två områden börjar vi nu att se resultaten av den de omfattande omstruktureringar som påbörjades förra året. Läkemedel redovisar ett blandat resultat. Försäljningen2 steg med 5% men rörelseresultatet2 sjönk med 8%. Intervet, som specialiserar sig på veterinärmedicin, hade ett betydligt sämre andra kvartal på grund av den svaga ekonomin i Latinamerika och betydande engångskostnader. Å andra sida har Organon, med inriktning på läkemedel, återigen lyckats nå god tillväxt i sin försäljning - en ökning med 9%. Rörelseresultatet steg dock bara marginellt på grund av tillkommande kostnader för framtida tillväxt. Framförallt under kvartalets sista veckor har vi märkt en ökande påverkan från allt svagare nyckelvalutor. Återhämtningen inom våra viktigaste marknader är också långsammare än väntat. Baserat på dessa nya fakta förväntar vi oss nu att nettoresultatet3 för 2002 blir något lägre än 2001." Läkemedel: fortsatt tillväxt Försäljningen2 för Läkemedel ökade 5% till 9,3 SEK miljarder. Volymerna steg med 6% med 1% högre priser, medan svagare valutakurser drog ned försäljningsresultatet med 4%. Fröhlich kommenterade: "Vad gäller läkemedel åstadkom vi en stark egen tillväxt på 9%. Försäljningen av våra ledande produkter Remeron® och Livial® växte med 26% respektive 15%. Trots att konkurrens från generiska produkter har påverkat försäljningen av p-piller negativt, kommer nya, innovativa produkter i vår pipeline att hjälpa oss öka vår tillväxt i en nära framtid. Akzo Nobel fortsätter att investera i lovande produktlanseringar i USA, som står för en tredjedel av våra totala försäljning inom läkemedel. Vi har nyligen introducerat vår nyskapande produkt mot blodproppar, Arixtra®, i USA. Organon har också nyss lanserat NuvaRing®, ett revolutionerande preventivmedel för kvinnor. Vi kommer att fortsätta att investera i lovande projekt inom våra huvudområden gynekologi, CNS och anestesi." "Vi väntar fortfarande på resultatet av rättegången kring generiska preparat som konkurrerar med Remeron®." I en kommentar kring det nya antidepressiva medlet Ariza® tillade Fröhlich: "FDA har anfört vissa frågor kring effektiviteten och Organon samarbetar fullt ut. Vi förväntar oss en lansering under 2003." Intervet, Akzo Nobels veterinärmedicinska bolag, påverkades kraftigt av oförutsedda kostnader (framförallt lageravskrivningar), svaga valutor och dåliga marknadsförhållande i Latinamerika. Diosynth, det bolag som producerar komplexa aktiva läkemedelssubstanser, fortsätter att investera för framtida tillväxt." Färg: starkt förbättrat resultat I en kommentar till Färgverksamhetens positiva vändning sade Fröhlich: "Rörelseresultatet2 för Färgverksamheten steg med 15%, i huvudsak på grund av den omfattande omstruktureringen och lägre råvarupriser. Nu ser vi tydligt resultat av omstruktureringen. Decorative Coatings (färg och lim för konsument- och proffsmarknader) hade ett mycket bra kvartal med ett gott resultat. Marine & Protective (båt- och skyddsfärger) samt Car Refinishes (billacker) visade också bra resultat och våra industriella aktiviteter gick bättre detta kvartal trots ofördelaktigt marknadsförutsättningar." För att ytterligare stärka sin ledande ställning på färgmarknaden har Akzo Nobel investerat i tillväxtregioner, med nya anläggningar i Ryssland och Kina. Man har även gjort ett antal kompletterande företagsköp. Kemi: stabilt resultat i svårt affärsklimat Vad gällde Kemi sade Fröhlich: "Kemiverksamheten presterade ett stabilt resultat trots svårt affärsklimat, och redovisade bibehållet rörelseresultat. De positiva effekterna av de pågående omstruktureringarna uppvägde de svåra marknadsförutsättningarna. Catalysts och Base Chemicals redovisade ett starkt förbättrat rörelseresultat, medan marknads-förutsättningarna påverkade Pulp & Paper Chemicals, Surface Chemistry och Polymer Chemicals mest." Förvärvet av Crompton Industrial Specialties (USD 95 millioner) har ytterligare stärkt Surface Chemistry's verksamhet. Stärkt balansräkning Akzo Nobel fortsätter att fokusera på en förstärkning av balansräkningen. Nettoskulderna har minskat med 1,6 MDR SEK sedan årets början. Bolaget har framgångsrikt emitterat ett sjuårigt obligationslån på 9,1 MRD SEK (1 MRD EUR) för att förbättra skuldfördelningen. Omstruktureringarna pågår enligt plan De tidigare aviserade omstruktureringsprogrammen fortsätter inom Färg- och Kemidelarna. Som en konsekvens av dessa åtgärder har antalet anställda minskat med cirka 900 under årets första 6 månader. Totalt har dock bolaget ökat antalet anställda med 1.100 genom förvärv och förstärkning av den snabbväxande Läkemedelsdelen. Prognos - nettoresultat3 något under 2001 Tidigare i år har bolaget förväntat att nettoresultatet1 skulle överstiga rekordåret 2000 (SEK 8,7 miljarder), förutsatt att världsekonomin skulle börja växa igen under andra halvåret och att det inte skulle ske några väsentliga förändringar i valutakurserna. Frölich: "När vi nu ser framåt, förväntar vi oss ett nettoresultat3 för 2002 något under 2001 års resultat om SEK 8,5 miljarder. Denna nya prognos är konsekvensen av en snabb nedgång av ett antal nyckelvalutor och en långsammare uppgång än förväntad av ekonomin på våra viktigaste marknader." Till redaktören Ovanstående är en svensk sammanfattning av Akzo Nobels pressmeddelande "Akzo Nobel's Q2 net income 2% lower". Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, färg, och kemi. Koncernens omsättning för 2001 uppgick till ca 130 miljarder SEK. Akzo Nobel har för närvarande 67 000 medarbetare och verksamhet i 80 länder. Resultatet för tredje kvartalet 2002 publiceras den 23 oktober 2002. För mer information kontakta Anna Larsson, Akzo Nobel AB, 08-743 47 26, mob 0709-181778 eller e-post anna.larsson@akzonobel.com Internet: www.akzonobel.se, www.akzonobel.com _______________________________ 1 Exklusive extraordinära och engångsposter. 2 Pågående verksamhet. 3 Exklusive extraordinära och engångsposter. Förutsätter oförändrade växelkurser och marknadsförutsättningar i de viktigaste sektorerna för Akzo Nobel under resten av året. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/24/20020724BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/24/20020724BIT00020/wkr0002.doc Tabeller http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/24/20020724BIT00020/wkr0003.pdf

Om oss

Vi på AkzoNobel är stolta över att vara en av världens ledande industrikoncerner. Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, tillverkar och tillhandahåller vi ett brett sortiment av färg för konsument och hantverkare, högteknologisk färg, lim och limsystem samt specialkemikalier.