Akzo Nobels operativa resultat upp under andra kvartalet 2004

Akzo Nobels operativa resultat upp under andra kvartalet 2004 Arnhem, Nederländerna, 19 juli 2004 - Akzo Nobel, den internationella läkemedels-, färg- och kemikoncernen, rapporterar ett nettoresultat för andra kvartalet på SEK 2,0 miljarder, 7% högre än motsvarande period 2003. Nettoresultatet inklusive engångsposter stannade på SEK 1,0 miljarder. När han presenterade rapporten sade Akzo Nobels nye CFO, Rob Frohn: "Läkemedelsgruppen har som väntat svåra tider. Färg- och Kemigrupperna går klart bättre tack vare stark tillväxt och kostnadsbesparingar. Akzo Nobels prognos för resten av 2004 är oförändrad: ett nettoresultat1 lägre än 2003." Den totala försäljningen var något (2%) lägre än förra året. Tillväxten hos Färg- (5%) och Kemigrupperna (4%) kunde inte kompensera för Läkemedelsgruppens volymtapp (7%), negativa valutaeffekter (2%) och avyttringar (2%). Under kvartal 2 tog koncernen engångskostnader på SEK 1,0 miljarder som huvudsakligen hänför sig till omstruktur-eringkostnader i enlighet med tidigare redovisade planer samt en ökning av reserveringar för antitrustprocesser hänförliga till år 2000. Läkemedel - svåra tider Läkemedelsförsäljningen sjönk på grund av lägre volymer (7%) och valutaeffekter (3%). Frohn: "Kostnadsbesparingsprogrammen fortskrider väl med en minskning av antalet anställda med 910 personer under första halvåret. Som förväntat har Organon en svår tid. Konkurrens från generiska produkter har medfört en stor nedgång i försäljningen av Remeron. I USA planar dock effekten av detta ut. Å andra sidan ser vi för första gången inom EU effekter av generisk konkurrens på försäljningen." Inom hormonterapi är försäljningen pressad på grund av marknadsosäkerhet. Fertilitetsprodukter pressas av förändrade kostnadsersättningssystem i flera viktiga länder. Det tog viss tid innan introduktionen av Follistim ® Pen® i USA tog fart. Diosynth lider av den överkapacitet som finns inom marknaden för aktiva läkemedelssubstanser. De presenterade omstruktureringarna fortskrider väl. Den veterinärmedicinska verksamheten Intervet åstadkom en egen tillväxt på 6% och redovisade ett tillfredsställande resultat. "Totalt sett genomgår Läkemedelsgruppen tuffa tider." Färggruppen - klart bättre Färggruppen går nu klart bättre beroende på stark tillväxt och kostnadsbesparingar. Egen tillväxt skedde främst i Asia Pacific och USA. Frohn: "Kombinationen av ökad försäljning och omstruktureringar medförde en förbättring av rörelseresultatet på 7%. Decorative Coatings är under press av ett avvaktande affärsklimat i Västeuropa och Turkiet. Marine & Protective Coatings, Industrial Finishes och Powder Coatings förbättrade sig ytterligare. Car Refinishes resultat är pressat av lägre marginaler och ett redovisat omstruktureringsprogram." Kemi - rörelseresultatet upp 18% Inom kemigruppen gick både volymer och priser upp 2%. Rörelseresultatet steg 18% som ett resultat av kostnadsbesparingar. Frohn: "Den aktiva omstruktureringen och kostnadsbesparingsprogrammen bidrog positivt till de flesta delarna av kemiverksamheten. Resultatet för Salt pressades av ökade fraktkostnader i Asien och Base Chemicals fick kämpa med lägre soda priser. Vårt avyttringsprogram för Catalysts, Phosphorus Chemicals och Coatings Resins går enligt plan. Det kommer att medföra finansiellt manöverutrymme för bolaget." Prognosen oförändrad: nettoresultat1 lägre än 2003 Frohn: "Som en konsekvens av den pågående negativa utvecklingen inom läkemedelssidan så bekräftar vi - trots de något mer positiva trenderna inom Färg och Kemi - vår tidigare redovisade prognos att helårets nettoresultat, exklusive engångsposter, kommer att sluta under fjolårets. Denna prognos tar hänsyn till operationella konsekvenserna av de redovisade avyttringarna inom kemi. Konsekvensen av asenapine-samarbetet, SEK 640 miljoner, som erhölls under 2003, är ej medtagen i jämförelsen." 1 Exklusive engångsposter Till redaktören: Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, färg och kemi. Koncernens omsättning för 2003 uppgick till cirka 118 miljarder SEK. Akzo Nobel har för närvarande 64 000 medarbetare i över 80 länder. Huvudkontoret ligger i Nederländerna. Resultat för tredje kvartalet 2004 publiceras 19 oktober 2004. I Sverige har Akzo Nobel ca 4 300 anställda på ett 30-tal platser. Internet: www.akzonobel.se, www.akzonobel.com För mer information kontakta: Akzo Nobel N.V., John de Munnik, tel +31 26 366 4343 Akzo Nobel AB, Anna Larsson, tfn 08-743 47 49 Ovanstående är en översättning av pressmeddelandet "Akzo Nobel's operational performance up in Q2 2004" från Akzo Nobel N.V.. Safe Harbor Statement* This press release may contain statements which address such key issues as Akzo Nobel's growth strategy, future financial results, market positions, product development, pharmaceutical products in the pipeline, and product approvals. Such statements should be carefully considered and it should be understood that many factors could cause forecasted and actual results to differ from these statements. These factors include, but are not limited to, price fluctuations, currency fluctuations, developments in raw material and personnel costs, pensions, physical and environmental risks, legal issues, and legislative, fiscal, and other regulatory measures. Stated competitive positions are based on management estimates supported by information provided by specialized external agencies. For a more complete discussion of the risk factors affecting our business please refer to our Annual Report on Form 20-F filed with the United States Securities and Exchange Commission. A copy of which can be found on the Company's website. * Pursuant to the U.S. Private Securities Litigation Reform Act 1995. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/19/20040719BIT20040/wkr0001.pdf Pressmeddelandet som pdf

Om oss

Vi på AkzoNobel är stolta över att vara en av världens ledande industrikoncerner. Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, tillverkar och tillhandahåller vi ett brett sortiment av färg för konsument och hantverkare, högteknologisk färg, lim och limsystem samt specialkemikalier.

Dokument & länkar