Fortsatt stabil utveckling för Akzo Nobel

Nedanstående är en svensk sammanfattning av Akzo Nobels press release "Akzo Nobel: solid performance continued". Fortsatt stabil utveckling för Akzo Nobel Läkemedel i stark tillväxt - kärvare för Färg och Kemi Arnhem, Nederländerna, 24 oktober 2001. - Akzo Nobel, med internationell verksamhet inom läkemedel, färg och kemi, nådde under tredje kvartalet ett nettoresultat* om SEK 2,27 miljarder (EUR 239 miljoner). Detta är 1 % under det rekordstarka tredje kvartalet i fjol - SEK 2,29 miljarder (EUR 242 miljoner). Koncernens försäljning tangerar fjolårsnivån. Fritz Fröhlich, Akzo Nobels CFO säger: "Jag är nöjd med att koncernen fortsätter sin starka utveckling, särskilt om man beaktar det dystra ekonomiska läget. Läkemedel drar främsta lasset genom fortsatt stark tillväxt medan det är kärvare för Färg och Kemi. De omstruktureringsprogram för dessa grupper, som vi aviserade i juli, håller nu på att genomföras." Fröhlich kommenterar Akzo Nobels helårsprognos: "Konjunkturen fortsätter att försvagas och denna utveckling har påskyndats av de tragiska händelserna den 11 september och deras efterverkningar. Likväl förväntar vi oss ett nettoresultat* endast något under förra årets rekordnivå." Läkemedel visar fortsatt stark tillväxt Akzo Nobels läkemedelsverksamhet visar fortsatt tvåsiffrig procentuell tillväxt. "Läkemedel har ännu en gång visat stark utveckling," säger Fröhlich. "Organon utvecklas på ett imponerande vis tack vare sina koncentrerade satsningar. I USA, som är den viktigaste marknaden för farmaceutiska produkter, ökade den kvartalsvisa försäljningen med 33%. Vi är nu beredda att lansera ett flertal spännande produkter ur vår forskningsportfölj. NuvaRing, ett nytt slags preventivmedel (vaginalring) har nyligen godkänts. Arixtra, en ny pentasackarid verksam mot blodpropp, har nyligen fått ett s k "approvable letter" från FDA. I mitten av maj ansökte vi också om USA-registrering av Ariza, ett antidepressionsmedel som vi räknar med skall bli tillgängligt på marknaden under andra halvan av 2002. Vi har inlett rättsliga åtgärder för att trygga patentskyddet för Remeron, vårt viktigaste antidepressiva medel. Nu introduceras också Remeron SolTab som ger överlägset snabb effekt." Vidare påpekar Fröhlich: "Intervet, som arbetar med veterinärmedicin, visar också fortsatt stark tillväxt. Diosynth har tillkännagivit en ytterligare utbyggnad av kapaciteten för SEK 170 miljoner vid huvudanläggningen i Oss, Nederländerna för att tillfredställa ökande efterfrågan från såväl Europa som USA på komplexa biofarmaceutiska insatsvaror." Färg påverkas av den svaga konjunkturen Försämringen av de allmänna ekonomiska förutsättningarna påverkade Färgs verksamhet under tredje kvartalet, låt vara att råvarupriserna också fortsätter att sjunka. Fröhlich säger: "Vi har lyckats hålla försäljningen på fjolårets nivå trots den negativa ekonomiska utvecklingen. Färgprodukterna för konsumentbruk håller på att återhämta sig i Europa men påverkas fortsatt av det svåra ekonomiska läget i Turkiet. Industrifärgsverksamheten noterar negativa effekter av den allmänna ekonomiska försvagningen i USA och Europa." Car Refinishes har lyckats behålla sin goda resultatnivå. Marine & Protective Coatings har återigen lyckats stärka både försäljnings- och resultatnivån. Fröhlich:" Vi fortsätter att växa i Asien och vi betraktar den regionen som Färgs viktigaste tillväxtmarknad på lång sikt. Vi har öppnat en ny fabrik i Shanghai och har startat bygget av en ny anläggning för pulverfärg i Beijing." Kärvt för Kemi Det svaga ekonomiska läget i USA och Europa har påverkat de flesta affärsområdena inom Kemi. Fröhlich kommenterar: "Tredje kvartalets försäljning minskade 4% jämfört med föregående år. Pulp & Paper Chemicals samt Salt noterade något bättre nivåer. Catalysts har börjat dra nytta av tidigare kostnadsminskningsprogram. Råvarupriserna ligger fortsatt högt men situationen förbättras nu inom vissa segment." Omstruktureringsprogrammen följer plan Fröhlich: De tidigare i år aviserade omstruktureringsprogrammen följer plan. Vi känner oss säkra på att under de närmaste åren kunna reducera kostnadsnivåerna med avsevärt mer än SEK 950 miljoner på årsbasis. Antalet anställda kommer att minskas med cirka 2000 personer fördelat på cirka 30 orter över hela världen." Oförändrad interimsutdelning - EUR 0,30 Akzo Nobel kommer att fastställa en interimsutdelning om EUR 0,30 per stamaktie avseende år 2001. Från och med den 25 oktober kommer aktien att noteras utan denna utdelning. Interimsutdelningen blir tillgänglig för lyftning den 8 november 2001. Prognos Fritz Fröhlich kommenterar Akzo Nobels helårsprognos: "Akzo Nobel redovisar en stabil utveckling. Den ekonomiska nedgången har fortsatt och påskyndats av de tragiska händelserna den 11 september och dess efterverkningar. Likväl förväntar vi oss ett nettoresultat* endast något under förra årets rekordnivå." *) Exklusive extraordinära och engångskostnader. - - - Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, färg och kemi. Koncernens omsättning för 2000 uppgick till ca 124 miljarder SEK. Akzo Nobel har för närvarande 67 400 medarbetare och verksamhet i 80 länder. Resultat för helåret 2001 publiceras den 22 februari 2002. I Sverige har Akzo Nobel ca 4 800 anställda på ett 30-tal platser. För mer information se www.akzonobel.se. Till Redaktören - ej för publicering För ytterligare information beträffande Akzo Nobels resultat för tredje kvartalet 2001 hänvisas till den engelskspråkiga informationen, tillgänglig på www.akzonobel.com. För mer information och fotografier kontakta Ingrid Yllmark, Akzo Nobel AB, tel 08-743 47 26, mob 0708-65 59 00 eller e-mail ingrid.yllmark@akzonobel.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00170/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00170/bit0002.xls Tabeller http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00170/bit0003.pdf

Om oss

Vi på AkzoNobel är stolta över att vara en av världens ledande industrikoncerner. Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, tillverkar och tillhandahåller vi ett brett sortiment av färg för konsument och hantverkare, högteknologisk färg, lim och limsystem samt specialkemikalier.