Svenskt i ledningen för Akzo Nobel

Svenskt i ledningen för Akzo Nobel Stockholm, 24 januari 2000 - Dag Strömqvist, VD för Eka Chemicals, blir ny medlem av Board of Management i Akzo Nobel med ansvar för Kemiverksamheterna från 1 juli 2000. Ove Mattsson, ansvarig för Färg inom Akzo Nobels Board of Management, går i pension från samma datum. Han efterträds av Rudy van der Meer, som idag är ansvarig för Kemiområdet. Ove Mattsson anställdes som biträdande FoU-chef vid Fosfatbolaget AB efter studier i agronomi i USA och doktorsexamen i kemi vid KTH. 1971 blev han FoU-chef för AB Casco, där han sju år senare utnämndes till VD. Casco växte och blev en del av Nobel Industrier AB, där Ove Mattsson 1991 blev VD. 1994 bildade Akzo och Nobel Industrier Akzo Nobel, med Ove Mattsson som ansvarig för Färg i koncernens Board of Management. Under hans ledning har Akzo Nobel lett globaliseringen av färgindustrin och utvecklats till världens största färgföretag. Dag Strömqvist (1942) kommer att vid bolagstämman 26 april att förelås som ny medlem av Board of Management med ansvar för Kemi. 1964 tog han civilingenjörsexamen kemi på Chalmers, och började därefter på Astra. 1967 anställdes han på KemaNord, där han 1979 utsågs till divisionschef för blekkemikalier, en verksamhet som senare blev en del av Eka Nobel AB. Efter ett antal år i USA tog han 1988 över som VD för Eka Nobel AB, nuvarande Eka Chemicals. Under dessa tolv år har Eka Chemicals växt från främst nordisk och amerikansk närvaro till en ledande internationell leverantör till massa- och pappersindustrin. Jan Svärd (1959), idag VD för affärsområde Surface Chemistry, kommer att 1 april ta över chefskapet för Eka Chemicals, med huvudkontor i Bohus. Han började vid dåvarande Berol Kemi i Stenungsund 1984, efter civilingenjörsexamen vid Chalmers. 1991 blev Jan Svärd chef för Division Färg och Byggnadsadditiv i Berol Nobel och 1995 utnämndes han till chef för affärsområde Akzo Nobel Surface Chemistry, där f d Berol Nobel ingick efter sammanslagningen mellan Nobel Industrier och Akzo. Rob Frohn (1960) kommer att efterträda Jan Svärd som chef för affärsområde Akzo Nobel Surface Chemistry, med huvudkontor i Stenungssund. Rob Frohn tog 1984 sin Mastersexamen i företagsekonomi vid Universitetet i Groningen i Nederländerna, och började på Akzo Nobel samma år. Färg för konsument- och hantverksmarknaden: Omorganisation för tillväxt Området Decorative Coatings, färg för konsument- och hantverksmarknaden, kommer i fortsättningen att organiseras i två affärsområden, ett för Europa och ett för övriga världen. Jan Andersson, tidigare chef för Akzo Nobel Decorative Coatings North, blir chef för det nya affärsområdet "övriga världen" (namn ej fastställt) med uppdrag att fortsätta expandera verksamheten i Östeuropa, Nordafrika, USA, Sydamerika och Asien. Huvudkontoret kommer att ligga i Stockholm. På längre sikt kommer Decorative Coatings (färg för konsument- och hantverksmarknaden) att organiseras i tre affärsområden - Europa, Amerika och Asien - vilket ovanstående är en förberedelse inför. Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, färg, och kemi. Akzo Nobel har för närvarande ca 68 000 medarbetare och verksamhet i 75 länder. Koncernens omsättning för 1999 (exklusive Acordis) kommer att uppgå till ca 110 miljarder SEK. Huvudkontoret finns i Nederländerna. Acordis, tidigare Akzo Nobels fiberverksamhet, avyttrades till CVC Capital Partners vid 1999 års slut. Årsresultat för 1999 publiceras 25 februari, 2000. I Sverige har Akzo Nobel ca 4800 anställda på ett 30-tal platser. Här finns internationella huvudkontor för sex av Akzo Nobels affärsområden, som tillsammans står för 30 % av koncernens omsättning (ca 35 miljarder). Akzo Nobel producerar för ca 10 miljarder kronor per år i Sverige. För mer information se www.akzonnobel.se. Till Redaktören - ej för publicering För mer information och fotografier kontakta Anna Carlsson, Akzo Nobel AB: Telefon: 08-743 47 26 Mobil:0709-181778 e-mail: anna.carlsson@akzonobel.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00130/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00130/bit0002.DOC

Om oss

Vi på AkzoNobel är stolta över att vara en av världens ledande industrikoncerner. Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, tillverkar och tillhandahåller vi ett brett sortiment av färg för konsument och hantverkare, högteknologisk färg, lim och limsystem samt specialkemikalier.

Dokument & länkar