Delårsrapport januari - september 2016 Alcadon Group AB

Alcadon levererar ett stabilt Q3.

Resultatet per aktie för perioden januari – september 1,12 SEK.

Alcadon Group totala omsättning uppgick januari – september till 206,7 MSEK.

Rörelseresultat för koncernen (EBIT) januari - september blev 26,3 MSEK.

Periodens resultat januari – september uppgick till 17,1 MSEK.

Resultatet per aktie för perioden juli – september 0,26 SEK.

Alcadon Group totala omsättning uppgick juli – september till 64,7 MSEK.

Rörelseresultat för koncernen (EBIT) juli - september blev 7,9 MSEK.

Periodens resultat juli – september uppgick till 4,0 MSEK.

Stockholm den 27 oktober 2016

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 08:00.


Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och telekommunikation i Skandinavien.

Alcadon AB finns idag representerade med kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg samt dotterbolag Alcadon AS i Oslo.

Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon Group AB’s Certified adviser är Erik Penser Bank AB.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar