Alcro-Beckers först i Norden med Svanenmärkt utomhusfärg

Alcro-Beckers har fått Nordens första Svanenmärkning på utomhusfärg vilket ligger helt i linje med Alcro-Beckers långsiktiga miljösatsning. Färgerna klarar hårt ställda krav på miljöbelastning, hälsopåverkan och kvalitet.

- Utomhusfärg är en produkt där ett miljömedvetet val gör stor skillnad. Svanenmärkningen hjälper både yrkesmän och konsumenter att välja rätt. Alcro-Beckers Svanenmärkning bidrar till vårt mål om hållbar konsumtion, säger Ragnar Unge, VD på Miljömärkningen Svanen. För att klara av en Svanenmärkning krävs det att kvaliteten på produkten är lika bra eller bättre än de produkter som inte har märkningen. Svanens tester visar att Alcro-Beckers Svanenmärkta färg har mycket bra beständighet mot flagning, sprick- och blåsbildning. Att färgen behåller glans och kulör samtidigt som den ger ett utmärkt skydd mot påväxt. - Svanenmärkningen på utomhusfärg är en stor framgång för hela den svenska färgbranschen och jag är stolt över att Alcro-Beckers leder utvecklingen. Att vara först med Svanenmärkningen i Norden är ett bevis på att vårt miljöfokus ger konkreta resultat. Vår målsättning är att hela tiden utveckla färgsystem med hög kvalitet som är skonsamma mot miljön, säger Niklas Frisk, VD Alcro-Beckers. Svanen har stränga miljökrav på hela livscykeln, till exempel gällande råvaror, produktion, användning, funktion och avfallshantering. Färgen får bland annat inte innehålla lösningsmedel eller kemiska ämnen som är hormonstörande. Den får inte heller innehålla tungmetaller. För mer information om de Svanenmärkta produkterna, hur man målar miljövänligt och pressbilder besök: www.alcro.se och www.beckers.se under rubriken press. För mer information om Svanen besök: http://www.svanen.nu/

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar