Alecta minskar i SHB

Tjänstepensionsföretaget Alecta har sålt aktier i Svenska Handelsbanken AB.

Alecta har den 3 oktober sålt 300 000 A-aktier i Svenska Handelsbanken AB. Vi äger därefter 33 392 343 A-aktier vilka representerar 4,99 procent av aktiekapitalet och 5,12 procent av röstetalet. För ytterligare information, kontakta Cecilia Schön Jansson, informationsdirektör, Alecta Telefon: 08-441 93 50, 070-526 93 50 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 103 73 STOCKHOLM Organisationsnummer: 502014-6865

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag

Prenumerera