Alecta utsett till förvalsbolag inom ITP

Kollektivavtalsparterna PTK och Svenskt Näringsliv har idag meddelat att Alecta utsetts till förvalsbolag i ITP-upphandlingen. Det innebär att de privattjänstemän som inte gör något eget val av pensionsförvaltare även under de kommande fem åren får en högklassig pensionsförvaltning.

– Vi har idag med glädje mottagit beskedet att Alecta får förtroendet att även under nästa avtalsperiod bära förvalsrollen inom ITP. Collectums upphandling innebär att vi har utvärderats mot de allra bästa i branschen och kommit ut som vinnare i den bedömningen. Våra kunder, som också är våra ägare, kan alltså även fortsättningsvis känna sig trygga i att deras bolag bedöms ha bäst förutsättningar att leverera en bra pension, säger Alectas vd Staffan Grefbäck.

– Under den avtalsperiod som nu går mot sitt slut har vi haft en stark avkastning, lägst avgifter och en kundservice i toppklass. Dagens besked är en viktig bekräftelse på att vi gjort ett bra jobb, säger Staffan Grefbäck.

Den upphandlingsvinnande produkten Alecta Optimal Pension har stärkts ytterligare genom bland annat förstärkt garanti, mjukare nedtrappning av aktieandelen och stötdämpad pensionsutbetalning. Förbättringarna berör både befintliga och nya kunder och gäller oavsett om man valt Alecta aktivt eller är ickeväljare.

– Stötdämpad pensionsutbetalning är en innovation som uppfyller många kunders önskan om mindre variationer i den utbetalda pensionen, säger Staffan Grefbäck.

Den redan låga avgiften på 0,10 procent av kapitalet kompletteras med ett avgiftstak. Det är ett sätt för Alecta att låta bolagets stordriftsfördelar gå tillbaka till kunderna.

Produktförändringarna träder i kraft när den nya avtalsperioden börjar den 1 juli 2013.

För mer information, kontakta gärna
Staffan Grefbäck, vd, tel 08-441 65 52
Staffan Ström, informationschef, tel 070-222 97 45, staffan.strom@alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom en god avkastning och låga kostnader. Vi förvaltar närmare 550 miljarder kronor åt våra ägare som är 2 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Taggar:

Om oss

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar cirka 400 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,7 miljoner privatkunder och 28 000 kundföretag